EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiyede Kömür Madenciliğinde Yaşanan Maden Kazalarının Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Analysis of Coal Mining Disasters in Turkey )

Author : İlker İNAN  Kübra ERDOĞAN, Umut UZ, Ç. İlhan AKBULUT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 664-674
Cite : İlker İNAN Kübra ERDOĞAN, Umut UZ, Ç. İlhan AKBULUT, (2021). Türkiyede Kömür Madenciliğinde Yaşanan Maden Kazalarının Karşılaştırmalı Analizi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 664-674. Doi: .
    


Summary

Madencilik sektörünün önem kazanmasında Sanayi Devrimi’nin çok büyük etkisi olmuştur. Bu devrimin etkisiyle; kömür, demir, bakır, kalay gibi madenlerin kullanımı artmıştır. Bu madenlerin arasında kömür madeni enerji kaynağı olarak da kullanıldığı için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle zengin kömür yataklarına sahip olan ülkelerde kömür işletmeleri kurulmuş ve enerji sektörüne hizmet vermiştir. Kömür madenciliği yapılmaya başlandığından beri bu madenlerde çeşitli kazalar meydana gelmiştir. Kaza oluşum sayısının ve etkisinin fazla olmasından dolayı kömür madenciliği riskli bir çalışma alanı olarak görülmektedir. Bu risklerin azaltılması ve sağlıklı iş ortamının sağlanması için; gerekli altyapı oluşturulmalı, denetim odaklı çalışmalar yapılmalı ve bunların sonucuna göre eksiklikler giderilmelidir. Çalışma kapsamında Türkiye’de sıklıkla yaşanan kömür madeni kazalarının çıkış şekli ve türleri incelenmiş ve bu kazaların oluş nedenleri hakkında literatür taraması yapılmıştır. 2015-2020 yılları arasında oluşan kaza sayıları ve can kayıpları incelenmiş ve gelecek durum analizi yapılmıştır. Durum analizi aşamasında istatistiksel analiz yöntemlerinden Regresyon Analizi Yöntemi kullanılmıştır. 1902 yılından itibaren Dünya ülkelerindeki kömür madeni kazası sayıları ve can kayıpları incelenmiştir. Aynı Analiz Yöntemi kullanılarak 1902-2020 yılları arasındaki veriler ışığında önümüzdeki 10 yıl için gelecek durum analizi yapılarak kömür madenciliği alanında oluşabilecek kaza sayıları ve can kayıpları ile ilgili veriler elde edilmiştir.Keywords
Kömür madenciliği, kömür madeni kazaları, istatistik, regresyon analizi.

Abstract

Use of coal mine is based on centuries, but the expansion of its usage area has been after the Industrial Revolution in parallel with other mines. With the effect of this revolution; The use of minerals such as coal, iron, copper and tin has increased. Among these mines, coal mine; It has a very important place because it can be used for industrialization, powering machines, generating electricity and heating. In order to provide the increasing need in these areas every year, coal enterprises were established in countries with rich coal deposits and served the energy sector. The share of coal in the energy resources consumed in the world has increased in a short time and has become a determining factor on the world economy. This situation has led to an increase in the number of coal mine enterprises, with developed countries turning to the mining sector for industrialization and economic progress. Accidents in coal mines have increased as the number of mines has grown. Despite the fact that numerous studies have been conducted to prevent these accidents, accidents still occur. Coal mining is regarded as a hazardous work environment due to the high frequency of accidents and their consequences. To minimize these risks and ensure a healthy working environment, the required infrastructure should be established, audit-oriented studies should be conducted, and flaws should be remedied based on the findings. Within the scope of the study, the way and types of coal mine accidents, which are common in Turkey, were investigated, as well as a literature analysis of the reasons of these accidents. The number of accidents and casualties between 2015-2020 were examined and a future situation analysis was made. Regression Analysis Method, one of the statistical analysis methods, was used in the situation analysis phase. The number of coal mine accidents and fatalities in countries around the world since 1902, has been studied. By using the same Analysis Method, the future situation analysis for the next 10 years was made in the light of the data between 1902-2020, and data on the number of accidents and casualties that may occur in the coal mining area were obtained.Keywords
Coal mining, Coal Mine Accidents, Statistics, Regression Analysis.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri