EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


V375 Cas: OLASI BİR ÜÇÜNCÜ BİLEŞENLİ BETA LYR TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT SİSTEM
(V375 Cas: THE BETA LYR TYPE ECLIPSING BINARY SYSTEM WITH A POSSIBLE THIRD COMPONENT )

Author : Burcu ÖZKARDEŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 675-682
Cite : Burcu ÖZKARDEŞ , (2021). V375 Cas: OLASI BİR ÜÇÜNCÜ BİLEŞENLİ BETA LYR TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT SİSTEM. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 675-682. Doi: .
    


Summary

Beta Lyr türü örten çift yıldız V375 Cas’ın dönem değişimini incelemek için detaylı bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir ve ilk sonuçlar, bu çalışmada sunulmuştur. Analizde, ÇOMUO’de yapılan fotometrik gözlemlerle elde edilen BVR ışık eğrilerinden ve TESS arşiv verisinden okunan minimum zamanlarla birlikte sistemin yayınlanmış tutulma zamanları birlikte kullanılmıştır. O-C artıklarının dağınımı, yukarı parabol üzerine binmiş bir sinusoidal yapı ile temsil edilebilmektedir. Buna göre, yörünge dönemindeki artış miktarı 0.052(1) s/yıl ve kütle transfer oranı (küçük kütleli bileşenden büyük kütleli bileşene) +5.64x10-7 Mgüneş/yıl olarak belirlenmiştir. Periyodik değişimden sorumlu olan üçüncü bileşenin minimum kütlesi 2.85(40) Mgüneş olarak bulunmuştur. Ayrıca, BVR ışık eğrileri MC algoritması ile modellenerek üçüncü bileşenin toplam ışığa katkısı araştırılmıştır. Buna göre, üçüncü ışık katkısı, B filtresinde %5, V filtresinde %8 ve R filtresinde %9 olarak bulunmuştur.Keywords
Örten çift yıldız, ? Lyr türü, Değmeye yakın çift yıldız, V375 Cas, Dönem analizi

Abstract

A detailed analysis study was carried out to examine the period change of the Beta Lyr type eclipsing binary star V375 Cas, and the first results are presented in the perent study. In the analysis, the published eclipsing times of the system were used together with the minimum times derived from the BVR light curves obtained by photometric observations made in ÇOMUO and the TESS archival data. The distribution of O-C residuals can be represented by a sinusoidal structure superimposed on the upward parabola. Accordingly, the increase rate of the orbital period was determined as 0.052(1) s/yr and the mass transfer rate (from the less massive component to the more massive one) was +5.64x10-7 Msun/yr. The minimum mass of the third component responsible for the periodic change was found to be 2.85(40) Msun. In addition, the contribution of the third component to the total light was investigated by modeling the BVR light curves with the MC algorithm. Accordingly, the third light contribution was found to be 5% in the B filter, 8% in the V filter and 9% in the R filter.Keywords
Eclipsing binary star, ? Lyr type, Near-contact binary, V375 Cas, Period analysis

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri