EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PULMONER DARLIĞININ İNSAN VE HAYVANLARDA GÖRÜLME SIKLIĞININ EKOKARDİYOGRAFİ İLE TESPİTİ
(DETERMINATION OF THE FREQUENCY OF PULMONARY STRAIN IN HUMAN AND ANIMALS BY ECHOCARDIOGRAPHY )

Author : MELAHAT TOKER  Dr. Öğretim Görevlisi; Melahat Toker Prof. Dr. Mehmet İriadam  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 683-690
Cite : MELAHAT TOKER Dr. Öğretim Görevlisi; Melahat Toker Prof. Dr. Mehmet İriadam, (2021). PULMONER DARLIĞININ İNSAN VE HAYVANLARDA GÖRÜLME SIKLIĞININ EKOKARDİYOGRAFİ İLE TESPİTİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 683-690. Doi: .
    


Summary

Amaç; Pulmoner sağ ventrikül ile pulmoner arter arasında bulunan bir kapaktır. Pulmoner kapak darlığı (PD), normalde tamamen açılarak kanın sağ ventrikülden pulmoner artere geçişine izin veren pulmoner kapağın, çeşitli nedenlerle daralarak bu geçişe engel oluşturmasıdır. Çalışmamızda insanlarda ve hayvanlarda kapakta darlığın görülme sıklığı paylaşılmaktır. Yöntem; Çalışmamızda 4 (dört) hayvan, 15(onbeş) insanda pulmoner darlığınında, İki boyutlu, PW Doppler ve CW Doppler ekokardiyografi yapılarak sonuçlar her iki grupta karşılaştırıldı. Bulgular; Her iki hasta grubunda da iki boyutlu ekokardiyografi yapıldı. Hayvanlarda renkli Doppler Ekokardiyografi ile pulmoner yetmezlik akımı ile darlık örnekleri alındı. İnsanlarda iki boyutlu ekokardiyografi ile bakılan TAPSE, PW Doppler ekokardiyografi ile bakılan triküspit E ve A dalgası, E/A oranı, ET ve EDZ ‘nin oranlarına bakıldı. Sonuç; İnsanlarda ve hayvanlarda görülen pulmoner kapak yetmezlik ve darlık konjenital olarak karşımıza çıkmaktadır.Keywords
pulmoner darlık, Doppler ekokardiyografi, insan ve hayvan

Abstract

Goal; The pulmonary valve is located between the right ventricle and the pulmonary artery. Pulmonary valve stenosis (PD) is the narrowing of the pulmonary valve, which normally opens completely and allows the passage of blood from the right ventricle to the pulmonary artery, and obstructs this passage for various reasons. In our study, the incidence of valve stenosis in humans and animals is to be shared. Method; In our study, in 4 (four) animals and 15 (fifteen) people with pulmonary stenosis, two-dimensional, PW Doppler and CW Doppler echocardiography were performed and the results were compared in both groups. Results; Two-dimensional echocardiography was performed in both patient groups. Pulmonary insufficiency flow and stenosis samples were obtained by color Doppler Echocardiography in animals. In humans, the ratios of TAPSE with two-dimensional echocardiography, tricuspid E and A waves, E/A ratio, ET and EDZ with PW Doppler echocardiography were evaluated. Result; Pulmonary valve insufficiency and stenosis seen in humans and animals appear as congenital.Keywords
pulmonary stenosis, Doppler echocardiography, human and animal

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri