EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HASTA/YAKINI ve SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİRBİRLERİNE UYGULADIKLARI ŞİDDET: SİSTEMATİK DERLEME
(VIOLENCE BY PATIENT / RELATIVES AND HEALTH WORKERS TO EACH OTHER: SYSTEMATIC REVIEW )

Author : şeyda öztuna  Nermin GÜRHAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 765-792
Cite : şeyda öztuna Nermin GÜRHAN, (2021). HASTA/YAKINI ve SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİRBİRLERİNE UYGULADIKLARI ŞİDDET: SİSTEMATİK DERLEME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 765-792. Doi: .
    


Summary

Amaç: Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının, Ocak 2015-Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanmış, birbirlerine uyguladıkları şiddet olgularının gözden geçirilmesi ve elde edilen verilerin de sistematik biçimde incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının birbirlerine uyguladıkları şiddet olgusu ile ilgili 612 ulusal yayına ulaşılmıştır. Google veri tabanı kullanılarak, Ocak 2015-Aralık 2020 tarihleri arasındaki araştırmaların tamamı incelenerek araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun olan 56 yayın çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Tüm yayınlar çalışma yöntemleri ve bulguları açısından sistematize edilerek incelenmiştir. Bulgular: Sistematize edilerek incelenen çalışmalarda sağlık çalışanlarına yönelik sözel şiddet türünün yüksek olduğu, şiddetin en fazla hasta ve yakınları tarafından uygulandığı, şiddet uygulayan hasta ve yakınlarının, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerini yetersiz olarak değerlendirdiği, olay sonrası ise şiddete maruz kalanlarda en çok işe gitmede isteksizlik, mesleği bırakma isteği gibi yetersiz baş etme mekanizmalarının kullanıldığı belirlenmiştir. Sonuç: Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da giderek artan şiddet olaylarının önlenebilmesi noktasında, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin tanımlanması ve güçlendirilmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Şiddet, Hasta, Hasta Yakını, Sağlık Çalışanı, İletişim Becerileri

Abstract

Objective: It is the review of the cases of violence that patients, their relatives and healthcare professionals have applied to each other, published between January 2015 and December 2020, and the systematic analysis of the data obtained. Materials and Methods: 612 national publications on the phenomenon of violence used by patients, relatives and healthcare professionals against each other have been reached. Using the Google database, all of the studies between January 2015 and December 2020 were examined and 56 publications that were eligible for the inclusion criteria were evaluated within the scope of the study. All publications have been systematized and analyzed in terms of study methods and findings. Results: In systematized studies, verbal violence against healthcare professionals is high, violence is most commonly used by patients and their relatives, patients and relatives who use violence and their relatives evaluated communication skills as insufficient, and those who are exposed to violence after an attack are mostly unwilling to go to work, leaving the profession. It has been determined that inadequate coping mechanisms such as desire to be used. Conclusion: It is thought that defining and strengthening the communication skills of healthcare professionals will be beneficial in preventing the increasing violence in the field of health as in every field.Keywords
Violence, Patient, Patient Relative, Health Worker, Communication skills

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri