EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİMARLIKTA YAPARAK ÖĞRENME VE BİR ARAŞTIRMA ORTAMI OLARAK ÖĞRENCİLERİN ÜRETTİĞİ GEÇİCİ STRÜKTÜRLER
(LEARNING BY DOING IN ARCHITECTURAL DESIGN AND EDUCATIONAL PAVILIONSMANUFACTURED BY STUDENTS )

Author : Berna MUN  Semra ARSLAN SELÇUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2
Page :
Cite : Berna MUN Semra ARSLAN SELÇUK, (2018). MİMARLIKTA YAPARAK ÖĞRENME VE BİR ARAŞTIRMA ORTAMI OLARAK ÖĞRENCİLERİN ÜRETTİĞİ GEÇİCİ STRÜKTÜRLER. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 2, p. . Doi: .
    


Summary

Tüm tasarım disiplinlerinde olduğu gibi, mimari tasarım eğitimi yaklaşımları da birçok düşünce ve tasarım kavramını bütünleştirir. Mimarlık eğitiminde, öğrenme etkinliği eylem olarak yaparak öğrenme üzerine kuruludur. Mimari tasarım stüdyoları; öğrencilerin yeni teorileri, fikirleri, materyalleri ve yapıları deneyimledikleri bir ortamdır. Birlikte öğrenme, birlikte çalışma ve birbirlerinin tasarım süreçlerini takip etme olanakları vardır. Günümüzde, sayısal tasarım ve üretim yöntemleri öğretme ve öğrenmenin etkili birer araç ve ortamı haline gelmesiyle, öğrenciler tasarımlarında çok sayıdaki alternatif içinde eniyilenmiş olanı kolaylıkla seçebilmekte ve yine sayısal araçlar yardımıyla ürettikleri prototipler ile tasarımı temsil edebilmektedirler. Mimarinin doğasında olan deneysel yaklaşım bugün sayısal teknolojilerle desteklenerek mimari tasarım ve üretim süreçlerini etkilemeye ve dönüştürmeye başlamıştır. Bu evrim ile bir mimari tasarımın temel unsurları olan malzeme, form ve strüktür kavramları yeniden yorumlanabilmektedir. Mimaride deneysel alanlar arasında yer alan geçici strüktürler, ölçeklerinden ötürü bu yenilikleri yansıtan en başarılı örneklerdir. Geçici strüktürler/pavyonlar, salt fiziksel birer mimari pratik inşa etmelerinin ötesinde, alternatifin inşasını mümkün kılmaktadırlar. Dahası, kalıcı olmayan bir deneyim durumunu; yeni bir malzeme denemesi, farklı bir kurgu, denenmemiş bir form ve strüktürü kullanıcıya aktarmaya çalışmaktadırlar. Tasarım süreci zaten deneyselliği de kapsayan, yeni düşünme ve üretme biçimlerinin ortaya konduğu, farklı bakış açılarından konunun ele alındığı bir süreçtir. Pavyonlar, işte bu deneyselliği yaşamanın ve yansıtmanın yanında ölçekler arası bir köprü görevi üstlenen tasarımlardır. Yeni bir mimari formun büyük çapta uygulanabilirliğine yaklaşmak adına tasarlanan ideal prototiplerdir. Dolayısıyla mimarlık eğitiminde “yaparak öğrenme” yönteminin en iyi şekilde uygulanabildiği ve sonuç alındığı tasarlama alanlarından birisi, öğrenciler tarafından üretilen bu geçici strüktürlerdir. Bu bağlamda çalışmanın örneklem bölümünde; mimarlık eğitiminde öğrencilerin kuram ve uygulama arasında bir bağ kurmalarına yardımcı olmak üzere uygulanan öğretim yöntemlerinden biri olan “yaparak öğrenme” yöntemiyle öğrenciler tarafından son yıllarda üretilen 7 uygulama örneğine yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda sayısal teknolojilerle bütünleştirilen yaparak öğrenme yaklaşımlarının -pavyonlar özelinde- mimarlık eğitiminde nasıl bir araştırma ve öğrenme alanı olabileceği sorgulanmıştır.Keywords
Yaparak öğrenme, Mimari tasarım eğitimi, Sayısal tasarım ve üretim, Geçici strüktürler

Abstract

As in all design disciplines, architectural design education approaches integrate many concepts of thought and design methods. In architecture education, learning activity is based on learning by doing. Architectural design studios; is a place in which students experience new theories, ideas, materials and structures. They have the opportunity to work together, learn together and follow each other's design processes. Nowadays, computational design and production methods have become effective tools and environments for teaching and learning. Students can easily choose the most advanced ones among the many alternatives in their designs and they can represent the design with the prototypes they produce with the help of digital tools. The experimental approach inherent in the architecture is now supported by digital technologies and has begun to influence and transform architectural design and production processes. With this evolution, the concepts of material, form and structure which are the basic elements of an architectural design can be reinterpreted. Temporary structures, which are among experimental areas in the architecture, are the most successful examples reflecting these innovations due to their scale. Temporary structures / pavilions make it possible to build an alternative beyond just physical building an architectural practice. Moreover, a non-permanent experience; a new material experiment, a different fiction, an untested form and structure. The design practice is a experimental process in which new thinking and production formsare discussed from a different point of view. Due to their appropriate scales, pavilions are not only successful examples of prototypes to reach the desired applicability of novel architectural forms but also they can be accepted as bridges to the new design tools and manufacturing technologies. In this context this paper discusses and exemplifies the learning by doing approach in architectural design education through the recently constructed 7 student pavilions in different universities which are following different notions in architectural education. As a result of the study, it was questioned how learning-bydoing approaches, integrated with digital technologies, could be a field of research in architectural education, especially in educational pavilions.Keywords
Learning by doing, Architectural design education, Computational design, Educational pavilions

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri