EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Bitki Büyüme Düzenleyici Konsantrasyonlarının SP-2 (Prunus spinosa) Klonal Anaç Adayının In Vitro Koşullarda Köklendirilmesine Olan Etkileri
(EFFECTS OF DIFFERENT PLANT GROWTH REGULATOR CONCENTRATIONS ROOTING OF SP-2 (PRUNUS SPINOSA) CLONAL CANDIDATE ROOTSTOCK IN VITRO CONDITIONS )

Author : Esra Bulunuz PALAZ  Remzi UGUR, Yesim BUYUKCINGIL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Esra Bulunuz PALAZ Remzi UGUR, Yesim BUYUKCINGIL, (2018). Farklı Bitki Büyüme Düzenleyici Konsantrasyonlarının SP-2 (Prunus spinosa) Klonal Anaç Adayının In Vitro Koşullarda Köklendirilmesine Olan Etkileri. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, farklı bitki büyüme düzenleyicileri konsantrasyonlarının In Vitro kültür koşullarında rejenere edilmiş klonal anaç adayı SP-2 (Prunus spinosa)’nın köklenebilme olanaklarının araştırılması için 2017 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, MS besi ortamı ve bu ortama ilave edilen altı farklı bitki büyüme düzenleyici kombinasyonları MSK-1 (0.5 mg.l-1 IBA), MSK-2 (1 mg.l-1 IBA), MSK-3 (0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 BA), MSK-4 (0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 TDZ), MSK-5 (0.5 mg.l-1 IBA, 0.1 mg.l-1 TDZ, 0.05 mg.l-1 NAA), kontrol olarak ise MSK-0 (Hormonsuz normal MS) kullanılmıştır. Çalışma sonunda sürgün uzunluğunun en yüksek MSK-3 besi ortamında 79.85 mm ile elde edildiği saptanmıştır. Ayrıca köklenme değerleri olarak kök uzunluğunun en yüksek MSK-1 besi ortamından 133.33 mm değeriyle, en fazla kök sayısının ise MSK-0 besi ortamında explant başına 4.83 adet olduğu saptanmıştır. Çalışma sonunda en iyi köklenme değerinin MSK-1 besi ortamı kullanılan materyallerde oluştuğu, kontrol ortamının da (MSK-0) oldukça olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Klonal anaç adayı SP-2 (Prunus spinosa) sadece besi ortamı kullanılarak köklendirilebileceği kanaati hasıl olmuştur.Keywords
Anaç, erik, in vitro, Prunus spinosa.

Abstract

Rooting possibilities In vitro conditions with applied plant growth regulators concentration of SP-2 (Prunus spinosa), candidate rootstock that obtained by in vitro regenerating programm was determined in this study at 2017 year. Medium, and this medium added six different plant growth regulator combinations MSK-1(0.5 mg.l-1 IBA), MSK-2(1 mg.l-1 IBA), MSK-3(0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 BA), MSK-4(0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 TDZ), MSK-5 (0.5 mg.l-1 IBA, 0.1 mg.l-1 TDZ, 0.05 mg.l-1 NAA), and MSK-0 (normal MS without any hormone) as control was used material. Maximum average shoot length per explant at the MSK-3 medium (79.85 mm) was found. In addition, it was determined that maximum root length per (133.33 mm) and highest root number as 4.83 number of shoot at the control medium MSK-0 was observed in this study. At the end of the study, it was observed that the best rooting value MSK-1 medium and the control medium (MSK- 0) gave very positive results was occurred. On the other hand it was decided that clonal rootstock candidate SP-2 (Prunus spinosa) may be rooting without using any plant growth regulators.Keywords
Rootstock, plum, in vitro, Prunus spinosa

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri