EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANAN PATLICANLARDA (Solanum melongena) METİL JASMONAT UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF METHYL JASMONATE ON THE FRUIT QUALITY OF EGGPLANT (Solanum melongena) IN MODIFIED ATMOSPHERE CONDITIONS )

Author : Şeyda ÇAVUŞOĞLU  Nurettin YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Şeyda ÇAVUŞOĞLU Nurettin YILMAZ, (2018). MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANAN PATLICANLARDA (Solanum melongena) METİL JASMONAT UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

Patlıcan, klimakterik olmayan soğuğa karşı hassas ve depo ömrü kısa olduğundan dolayı önemli miktarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çalışmamızda Anamur Karası patlıcan çeşidinde hasat sonrası Metil Jasmonat’ın (MeJA) meyve olgunluğu, depolama süresince meyve kalitesini en iyi koruyacak optimal depolama sıcaklığının belirlenmesi ve uygulamaların meyvelerde meydana gelen kayıplar üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Van’ın Gevaş ilçesinde hasat edilen patlıcanlar kontrol, 1 µM ve 5 µM Metil Jasmonat (MeJA) uygulaması yapılmıştır. Patlıcan meyveleri olgunluk düzeyleri dikkate alınarak hasat edilmiş ardından köpük tabaklar içerisine yerleştirilmiş ve üzeri streç film kaplanarak 10°C ve 20°C sıcaklık ve %90-95 oransal nem içeren soğuk hava depolarında 21 gün boyunca muhafaza edilmiştir. Depolama periyodu süresince meyve örneklerinde Metil Jasmonat’ın; ağırlık kaybı, meyve kabuk ve kaliks rengi, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asit (TEA) miktarı, toplam fenolik içeriği ve toplam antioksidan kapasitesi üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğu, meyve eti rengi ve pH üzerine ise etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Metil Jasmonat meyve kalite kriterlerini en iyi koruyan tavsiye edilebilir nitelikte bir uygulama olduğu ve Anamur Karası patlıcan çeşidinin Metil Jasmonat uygulamaları ile 20°C’de 21 gün, 10°C’de ise 15 gün başarılı olarak depolandığı belirlenmiştir.



Keywords
Patlıcan, Metil Jasmonat (MeJA), Meyve kalitesi, Depolama, MAP

Abstract

Temperature to protect fruit quality during the storage; and (c) the effects of treatments on the As being sensitive to non-climacteric chilling injury and short post-harvest life, eggplant fruit ends up with significant economic losses. In this study, it was aimed to determine (a) the effect of Methyl Jasmonate (MeJA) on ripeness of this fruit; (b) the optimal storage losses that occur in Anamur Karasi eggplant harvest. The study includes eggplants ed in Gevaş district of Van and a group of them were treated with 1 µM and 5 µM Methyl Jasmonate (MeJA) while a group (control) was without treatment for comparison. The eggplant fruits were harvested by considering their maturity levels, and then, they were placed in foam plates and covered with stretch film for 21 days in cold storage with 10 °C and 20 °C temperature and 90-95% relative humidity. The treatment of Methyl Jasmonate during the storage period had a positive effect on weight loss, skin colour, calyx colour, soluble solids content (SSC), titratable acidity (TA), total phenolics (TP) and total antioxidant activity (TAA), while it did not have significant effect on pH and pulp colour. As a result of the study, it can be stated that Methyl Jasmonat may be recommended as a treatment to preserve fruit quality characteristics and that Anamur Karasi eggplant variety was successfully stored for 21 days at 20 °C and 15 days at 10 °C with methyl jasmonate treatment.



Keywords
Eggplant, Methyl Jasmonate, Fruit quality, Storage, MAP

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı Yükleyebilirsiniz



Address :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri