EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOGAN GÖLÜ’NDE (ANKARA) YAŞAYAN ESOX LUCİUS LİNNAEUS, 1 1758 POPULASYONUNUN MORFOMETRİK, MERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ
(MORPHOMETRIC AND MERISTIC FEATURES AND LENGTH-WEIGHT RELATION OF ESOX LUCIUS LINNAEUS, 1758 POPULATION LIVING IN MOGAN LAKE (ANKARA) )

Author : Ali GÜL  Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Göktuğ GÜL, Mehmet YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Ali GÜL Ömer SAYLAR, Semra BENZER, Göktuğ GÜL, Mehmet YILMAZ, (2018). MOGAN GÖLÜ’NDE (ANKARA) YAŞAYAN ESOX LUCİUS LİNNAEUS, 1 1758 POPULASYONUNUN MORFOMETRİK, MERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada, Esox lucius’un Mogan Gölü’ndeki (Ankara) populasyonunda morfometrik ve meristik özellikleri ile boyağırlık ilişkileri araştırılmıştır. Ankara ili için önemli bir rekreasyon alanı olan Mogan Gölü bazı çevresel kirleticilerinde tehdit ettiği sulak alanlardan biridir. Çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında avlanan 32 bireyde yapılmıştır. Boyağırlık ilişkisi araştırılmış, vücut özelliklerinin değişim katsayıları ve standart boy ile ilişki düzeyleri belirlenmiştir. Ağırlık 641,91±200,58g (317-1064) total boy 468,31±67,17mm (286-640) bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisinin fonksiyonel denklemi W=0,0064L1,8702, ve korelasyon değeri R2=0,8291 olarak hesaplanmıştır. Morfometrik değerlerin standart boya oranında en düşük değerin GÇ %3,63, en yüksek değerin ise Anal Mesafe %77,02 olduğu belirlenmiştir. Bu özellikler arasında en az değişimin Dorsal Mesafe’de %8,86, en fazla değişimin ise Göz Çapı’nda %18,80 olduğu anlaşılmıştır. Morfometrik özellikler ile standart boy arasındaki ilişkide korelasyon değerinin en düşük İnter Orbital Uzunluk (0,3522), en yüksek değerin ise DM’de (0,9201) olduğu görülmüştür. Omur sayısı 59, yanal çizgi pul sayısı ise 115-130 aralığında belirlenmiştir. Meristik özelliklerde en düşük değişimin yanal çizgi altı pul sayısında %0,98, en yüksek ise pelvik yüzgeç dallanmamış ışınlarında %20,51, olduğu bulunmuştur.Keywords
Mogan gölü, Esox lucius, morfometrik, meristik, boy-ağırlık ilişkisi

Abstract

This study deals with the determination of the morphometric and meristic features and length-weight relation of Esox lucius population in Mogan Lake (Ankara). Mogan Lake, an important recreational area for Ankara inhabitants, has been one of the many wetlands under the threat of some environmental pollutants in recent years. The study was carried out upon 32 samples caught between January and December 2014. The length-weight relation and the variation coefficients of anatomical features and their relation levels with standard length were determined. Some of the data were as follows: Average weight and total length were 641.91±200.58g (317-1064) and 468.31±67.17mm (286-640). The functionalequation W-L equation was W=0.0064L1.8702 with a correlation coefficient of R2=0.8291. Within the morphometric features the smallest and highest ratios to the standard length were determined in eye diameter and anal distance with 3.63% and 77.02 %. Among these features the lowest and the highest changes were observed in dorsal distance 8.86% and eye diameter with 18.80%. The lowest and highest correlation coefficients in the relations of the morphometric features with standard length were observed to be interorbital distance with 0.3522 and dorsal distance with 0.9201. The vertebrae and linea lateral scale numbers were found to be 59 and 115-130. The corresponding values in meristic features were found to be scale number under linea lateral with 0.98% and pelvic fin unbranched rays with 20.51%.Keywords
Mogan Lake, Esox lucius, morphometric, meristic, length-weight relation

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri