EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VANF HERBARYUMUNDA BULUNAN BİTKİ ÖRNEKLERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI ÖNCESİNDE YAPILAN İŞLEMLER
(THE PROCESSES DONE BEFORE TRANSFERRING THE PLANT SAMPLES IN THE VANF HERBARIUM TO THE DIGITAL ENVIRONMENT )

Author : Nasip DEMİRKUŞ  Ayşe YENİLMEZ, Süleyman Mesut PINAR, Sinan İŞLER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 824-828
Cite : Nasip DEMİRKUŞ Ayşe YENİLMEZ, Süleyman Mesut PINAR, Sinan İŞLER, (2021). VANF HERBARYUMUNDA BULUNAN BİTKİ ÖRNEKLERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI ÖNCESİNDE YAPILAN İŞLEMLER. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 824-828. Doi: .
    


Summary

Dünya'daki yaşamın temel bir parçasını oluşturan ve canlılar için solunabilir oksijen, habitat, yiyecek, yakıt, ilaç ve daha birçok fayda sağladığından dolayı bitkilerin canlı yaşamı için ne kadar elzem olduğu hiç şüphesiz ki tartışılmaz bir gerçektir. Tarımsal verimliliğin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, yeni farmasötiklerin keşfedilmesi, olumsuz iklim değişikliği etkilerinin azaltılması kısacası hayatı bir bütün olarak daha iyi anlamlandırabilmek için bitkilerin önemini iyi anlamak gerekir. İşte bu nedenlerledir ki, yaşamın ilk yıllarından itibaren bilim insanları bitkileri gözlemleyip tanımaya çalışarak bitkiler hakkında notlar tutmuşlar, resimlerini çizmişler ve teşhis etmeye yönelmişlerdir. O zamanlardan günümüze kadar gelen ve süreklilik gösteren bu flora araştırmaları biyoloji, tıp, ziraat, ilaç, kozmetik, gıda ve diğer pek çok bilim dallarına yönelik bir kaynak oluşturması bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmacılar bitki türlerini toplar ve onları herbaryumlarda arşivleyerek muhafaza ederler. Bu çalışmada; uzun uğraşlar sonucu toplanan ve kurutulan, zengin bir bitki koleksiyonuna sahip olan VANF (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) herbaryumunun dijitalleştirilmesi öncesi yapılan işlemlerin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinin bünyesinde faaliyet gösteren VANF herbaryumuna kayıtlı yaklaşık 23500 bitki örneği dijital ortama aktarılmadan önce tek tek incelenmiş ve herbaryum kurallarına uygun olarak etiketlenip arşivlenmiştir.Keywords
Herbaryum, VANF, Sanal.

Abstract

It is an indisputable fact that plants are essential for life, as they constitute a fundamental part of life on Earth and provide breathable oxygen, habitat, food, fuel, medicine and many other benefits for living things. It is necessary to understand the importance of plants in order to increase agricultural productivity and sustainability, to discover new pharmaceuticals, to reduce the negative effects of climate change, in short, to better understand life as a whole.It is for these reasons that since the first years of life, scientists have tried to observe and recognize plants, taking notes about plants, drawing pictures of them and tending to identify them.These flora studies, which have survived and continued since then, are important in terms of creating a resource for biology, medicine, agriculture, medicament, cosmetics, food and many other branches of science.In this context, researchers collect plant species and archive them in herbariums. In this study; It is aimed to draw attention to the importance of the processes performed before the digitization of the VANF (Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Science Herbarium) herbarium, which has a rich plant collection that is collected and dried as a result of long efforts. Approximately 23500 plant specimens registered in the VANF herbarium operating within the Van Flora Application and Research Center were examined one by one before being transferred to the digital environment, and labeled and archived in accordance with the herbarium rules.Keywords
Herbarium, VANF, Virtual.

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri