EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİLİKON EMÜLSİYONLARININ BURUŞMAZLIK BİTİM İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMİ
(THE İMPORTANCE OF SİLİCONE EMULSİONS IN WRİNKLE RECOVERY FİNİSHİNG PROCESSES )

Author : Selvi Merve Balcı    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 840-844
Cite : Selvi Merve Balcı , (2021). SİLİKON EMÜLSİYONLARININ BURUŞMAZLIK BİTİM İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 840-844. Doi: .
    


Summary

Son zamanlarda tüketicinin az buruşan veya hiç buruşmayan kumaşlara talebi gittikçe artmaktadır. Bu sebeple son yıllarda buruşmazlık bitim işlemleri ile ilgili yapılan çalışmalar önemli bir yere sahiptir. Geleneksel buruşmazlık bitim işlemlerinde kullanılan kimyasallar hem formaldehit açığa çıkarmakta hem de mukavemet kaybına sebep olmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda formaldehit ve türevleriyle işlem gören kumaşların yıkama sırasında çekmelerinin azalıp buruşmazlık açısının artığı gözlemlenmiştir. Bu işlemlerde kullanılan kimyasallardan DMPU (Dimetilolpropilenüre) ve DMDHEU (Dimetiloldihidroksietilenüre) selüloz zincirlerini bozup kumaş mukavemetinin düşmesine sebep olurlar. Bu sebeple son yıllardaki çalışmalarda mukavemet kaybının azaltılıp buruşmazlık açısının arttırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada formaldehit açığa çıkaran geleneksel buruşmazlık bitim işlemi kimyasalları yerine alternatif olan silikon emülsiyonu kullanımı araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda kumaşa uygulanan silikon emülsiyonunun buruşmazlık açısını arttırdığı gözlemlenmiştir.Keywords
buruşmazlık, buruşmazlık açısı, silikon emülsiyonu

Abstract

In recent years, the consumers has been increasing to demand for little wrinkling or no wrinkling fabrics. For this reason, wrinkle recovery finishing processes studies have an important place in recent years. Used in traditional wrinkle recovery finishing processes chemicals both release formaldehyde and cause loss of strength. In some studies, it has been observed that the strength of fabrics treated with formaldehyde and this derivatives decreases during washing and the increases wrinkle angle recovery. DMPU (Dimethylolpropyleneurea) and DMDHEU (Dimethyloldihydroxyethyleneurea) which were used in these processes disrupt the cellulose chains and cause a decrease in fabric strength. For this reason, it has been aimed to reduce the strength loss and increase the wrinkle recovery angle in recent years studies. In this study was investigated that used to silicone emulsion which is an alternative to release formaldehyde traditional anti wrinkle finishing chemicals. In the studies, it has been observed that the silicone emulsion applied to the fabric increases the wrinkle recovery angle.Keywords
wrinkle recovery, wrinkle recovery angle, silicone emulsion

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri