EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RUHSAL HASTALIKLARIN ERKEN MÜDAHALESİNDE ÖNEMLİ BİR UYGULAMA: RUHSAL İLKYARDIM (MHFA)
(AN IMPORTANT APPLICATION IN THE EARLY INTERVENTION OF MENTAL DISEASES: MENTAL HEALTH FIRST AID (MHFA) )

Author : YASEMİN YALÇIN AKMAN  Satı DEMİR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 845-854
Cite : YASEMİN YALÇIN AKMAN Satı DEMİR, (2021). RUHSAL HASTALIKLARIN ERKEN MÜDAHALESİNDE ÖNEMLİ BİR UYGULAMA: RUHSAL İLKYARDIM (MHFA) . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 845-854. Doi: .
    


Summary

Çalışmanın temel amacı, birçok ülkede yaygın olarak uygulanan Ruhsal İlkyardımın önemi, nasıl uygulandığını ve yararlarını tartışmaktır. Ruh sağlığı sorunları yaygındır, dünya genelinde her dört kişiden biri ruh sağlığı sorunları yaşar, ancak bilgi eksikliği ve buna bağlı damgalanma, insanların erken dönemde uygun yardımı aramasını engelleyebilir. Ruh sağlığı sorunları olan kişiler, bazen yardıma ihtiyaçları olduğu konusunda içgörüye sahip olmayabilir veya onlar için etkili yardımın mevcut olduğunun farkında olmayabilirler. Aile, arkadaşlar, komşular ve meslektaşlar, bir ruh sağlığı sorununun belirti ve semptomlarını fark ettiklerinde yardım teklif ederek yardımcı olabilirler. Bir sorun erken teşhis edildiğinde, bir ruh sağlığı krizinden kaçınılması daha olasıdır. Ayrıca bireylerin yaşamı boyunca, ruh sağlığı sorunu yaşaması ya da ruhsal hastalığa sahip biriyle yakın temas kurması olasıdır. Ruh sağlığı sorunları olan insanlara yardımcı olabilecek profesyonel insanlar ve diğer destek hizmetleri bulunmasına karşın, acil durumlar ortaya çıktığında, profesyonel yardım her an mevcut olmayabilir. Yardım kaynakları mevcut olmadığında, halktan kişiler bu kişilere acil ilk yardımı sunabilir ve kişiye uygun yardım ve destek kaynaklarına yönlendirebilir. Bu da toplumdaki bireylere Ruhsal İlkyardım Eğitimi’nin verilmesiyle mümkün olabilir.Keywords
Ruhsal hastalık, Erken Müdahale, Ruhsal İlkyardım (MHFA)

Abstract

The main purpose of the study is to discuss the importance of Mental Health First Aid, which is widely practiced in many countries, how it is applied and its benefits. Mental health problems are common, with one in four people worldwide experiencing mental health problems, but the lack of knowledge and the associated stigma can prevent people from seeking appropriate help early on. People with mental health problems may sometimes lack the insight that they need help or be unaware that effective help is available to them. Family, friends, neighbors, and colleagues can help by offering help when they notice the signs and symptoms of a mental health problem. When a problem is diagnosed early, a mental health crisis is more likely to be avoided. It is also possible for individuals to have a mental health problem or to have close contact with someone with a mental illness throughout their lives. While there are professionals and other support services available to help people with mental health problems, professional help may not always be available when emergencies arise. When aid resources are not available, members of the public can provide mental health first aid and refer them to appropriate aid and support resources. This can be possible by giving Mental Health First Aid Training to individuals in the society.Keywords
Mental illness, Early Intervention, Mental Health First Aid (MHFA)

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri