EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORMANCILIK ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA FİNE KİNNEY YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ
(RISK ANALYSIS WITH FINE KINNEY METHOD IN FORESTRY PRODUCTION STUDIES )

Author : Ümran Şengül  AHMET TOKAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 865-877
Cite : Ümran Şengül AHMET TOKAL, (2021). ORMANCILIK ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA FİNE KİNNEY YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 865-877. Doi: .
    


Summary

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak ve çalışanlara daha sağlıklı bir ortamı temin etmek hedefiyle iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılmaktadır. Gerçekleşen kazalar sonucunda çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları giderebilmek için, işletme bünyesinde sistematik çalışmalar gerçekleştirilmeli ve risk yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Ormancılık çalışmaları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün sınıflandırmasına göre “Ağır İşler” kategorisinde bulunmaktadır. Bunun sebebi ise çalışmalarda görev yapan tüm personelin, hem işin yapıldığı iş yeri koşulları, hem de gerçekleştirilen işin özelliğinden kaynaklanan ciddi riskler altında çalışmasıdır. Ormancılık faaliyetlerinin en önemlilerinden biri olan odun hammaddesi üretimi faaliyeti; ağacın hasat edilmesi, orman içerisinden yol kenarına taşınması ve yol üzerindeki araçlarla depolara taşınması olmak üzere üç ana aşamadan meydana gelmektedir. Bu çalışmada, ormancılık üretim faaliyetlerinde hali hazırda bulunan veya meydana gelmesi muhtemel toplam 76 adet tehlike; literatür çalışmaları, çalışma sahası gözlemleri ve çalışma yaşamındaki deneyimler dayanak alınıp belirlenmiştir. Tespit edilen bu tehlikelerin meydana getirebileceği riskler açıklanmış ve bu riskler göz önünde bulundurularak Fine-Kinney risk analiz metodu kullanılıp tehlikeler analiz edilmiş ve bu tehlikelerin oluşmaması için alınacak tedbirler sıralanmıştır. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Çok Yüksek Riskli ve Yüksek Riskli kategorisinde bulunan tehlikeler tekrar analiz edilip bunların risk düzeyleri saptanarak son durumları belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise ormancılık üretim faaliyetlerinde gerekli iş güvenliği önlemlerin alınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
İş Güvenliği, Ormancılık Üretim Faaliyetleri, Risk Analizi, Olası Tehlike, Fine-Kinney.

Abstract

Occupational health and safety studies are carried out with the aim of protecting employees from occupational accidents and occupational diseases and providing a healthier environment for employees. As a result of accidents, employees, employers and the country's economy are faced with material and moral losses. In order to eliminate all these problems, systematic studies should be conducted and a risk management system should be established. Forestry activities are in the Heavy Work category according to the classification of the International Labor Organization. The reason for this is that all personnel working in the works work under serious risks arising from the workplace conditions in which the work is performed and the nature of the work performed. Wood raw material production activity, which is one of the most important of forestry activities; harvesting of trees, transport from the forest to the roadside and transport to the warehouses with vehicles on the road consists of three main stages. In this study, 76 hazards already present or likely to occur in forestry production activities; literature studies, study site observations and experience in working life were determined on the basis of. The risks identified by these identified hazards are explained and the risks are analyzed by using Fine-Kinney risk analysis method and the measures to be taken to prevent these hazards are listed. After taking the necessary measures, the hazards in the category of very high risk and high risk were analyzed again and their final status was determined by determining the risk levels. In the last part of the study, opinions and suggestions were made in order to take necessary occupational safety measures in forestry production activities and to improve working conditions.Keywords
Occupational Health and Safety, Forestry Production Activities, Risk Analysis, Fine-Kinney Method.

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri