EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Büyük Ölçekli Bir Mobilya İşletmesinde Verimliliğinin Düşmesine Yol Açan İş Zaman Kayıplarının Belirlenmesi
(Identification of Loss of Business Time Leading to Loss of Efficiency in a Large-Scale Furniture Business )

Author : Tahsin ÇETİN  Mehmet ÇOLAK, Mesut GÜLER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 878-888
Cite : Tahsin ÇETİN Mehmet ÇOLAK, Mesut GÜLER, (2021). Büyük Ölçekli Bir Mobilya İşletmesinde Verimliliğinin Düşmesine Yol Açan İş Zaman Kayıplarının Belirlenmesi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 878-888. Doi: .
    


Summary

Mobilya endüstrisinde, verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin, verimliliği düşürmesi dolayısıyla önleyici tedbirler alınmalıdır. Mobilya endüstrisinde verimin düşmesini neden olan kayıp iş zamanlarında etkili iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi, yönetimden ve iş görenlerden kaynaklanan iş zaman kaybı, diğeri ise, ürünün tasarımı ve üretim yöntemleri hatalarından kaynaklanan iş zamanı kayıplarıdır. Mobilya endüstrisinde meydana gelen iş zamanı kayıplarının araştırılması alınacak önlemler açısından önem taşımaktadır. İşgücü kayıplarının yoğunluğu ve sebep-sonuç ilişkileri açısından araştırılması uzun yıllardan beri diğer ülkelerde ve ülkemizde de yapılmaktadır. Ancak mobilya işletmelerinde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada; büyük ölçekli bir mobilya işletmesinde iş gören verimliliğinin düşmesine yol açan iş zamanı kayıplarının bulunması ve çözümlerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. Verimliliğinin düşmesine yol açan iş zaman kayıplarının belirlenmesi için balık kılçığı diyagramı ve Pareto analizi uygulanmıştır. Balık kılçığı yöntemiyle; A grubu yatak üretim bölümünde kapasitenin yetersiz kalmasının nedenlerinin, malzemeden, makinadan, yöntemden ve yerleşimden kaynaklı problem olduğu belirlenmiştir.Keywords
Verimlilik, Mobilya sektörü, İş etüdü, Üretim planlaması.

Abstract

In the furniture industry, preventive measures should be taken because the factors that negatively affect productivity decrease productivity. In the furniture industry, there are two main factors affecting the lost work time that causes the decrease in productivity. The first of these is the loss of work time caused by the management and the employees, and the other is the loss of work time caused by the product design and production methods errors. It is important to investigate the loss of work time in the furniture industry in terms of precautions to be taken. Investigation of labor force losses in terms of intensity and cause-effect relationships has been carried out in other countries and in our country for many years. However, such a study has not been found in furniture enterprises. In this study; In a large-scale furniture business, it is aimed to find work time losses that lead to a decrease in employee productivity and to produce solutions. Fishbone diagram and Pareto analysis were applied to determine the loss of work time leading to a decrease in productivity. With the fishbone method; It has been determined that the reasons for the insufficient capacity in the A group bed production section are the problems arising from the material, machine, method and layout.Keywords
Efficiency, Furniture industry, Work study, Production planning.

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri