EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TRAKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ATIKLARIN BİYOGAZ ENERJİ POTANSİYELİ
(TRAKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ATIKLARIN BİYOGAZ ENERJİ POTANSİYELİ )

Author : Esra TINMAZ KÖSE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Esra TINMAZ KÖSE , (2018). TRAKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ATIKLARIN BİYOGAZ ENERJİ POTANSİYELİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Fosil kaynakların yerine yenilenebilen enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması hem kaynakların etkili kullanımı hem de çevresel açıdan büyük öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle enerjisi, hem Dünya’da hem de Ülkemizde oluşturulan enerji politikalarında önemle ele alınan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarımsal atıkların biyokütle olarak enerji üretiminde kullanılması hem de atıklardan enerji eldesi hem atık bertarafı konularında etkin bir atık yönetim stratejisidir. Bu çalışma kapsamında, Trakya Bölgesi’ndeki tarım alanlarındaki tarımsal atıklardan oluşan bitkisel biyokütlenin biyogaz potansiyeli ve enerji değeri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2017 yılı bitkisel üretim verileri kullanılarak hesaplanmış ve Bölge’de bitkisel biyokütleden elde edilebilecek biyogazın miktarı ve enerji değeri sırasıyla, 20037585.44 m3 10861.89 TEP/yıl olarak bulunmuştur. Böylelikle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi adına alternatif bir enerji kaynağının potansiyelini ortaya konulmuştur.Keywords
Biyogaz, Biyogaz potansiyeli, Biyokütle, Enerji, Tarımsal atık, Trakya Bölgesi

Abstract

The widespread use of renewable energy sources instead of fossil resources has great importance both for the efficient use of resources and for the environment. Biomass energy, which is one of the renewable energy sources, is an important issue that is dealt with in energy policies created both in the world and in our country. The use of agricultural wastes in energy production as a vegetable biomass is an effective waste management strategy in terms of both waste disposal and energy generation. In this study, the biogas potential and energy value of the vegetable biomass occurring from agricultural areas in the Thrace Region were calculated according to vegetable production data of the years of 2017 obtained from Turkish Statistics Agency (TÜİK) and the amount and energy value of biogas were found 20037585.44 m3 and 10861.89 TEP/year, respectively. Thus, the potential of an alternative energy source has been demonstrated in order to meet the energy needs of the region.Keywords
Biogas, Biogas potential, Biomass, Energy, Agricultural waste, Thrace Region

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri