EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Viscum album subsp. album L. ve Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman’ın karşılaştırmalı anatomi çalışması
(COMPARATIVE ANATOMICAL STUDY OF Viscum album subsp. album L. AND Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman )

Author : Ömer ELKIRAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 12-17
Cite : Ömer ELKIRAN , (2022). Viscum album subsp. album L. ve Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman’ın karşılaştırmalı anatomi çalışması. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 12-17. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada Viscum cinsine dahil olan Viscum album subsp. album L. ve Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman (Santalaceae) taksonların anatomik karşılaştırma çalışması amaçlandı. Örnekler Türkiye'nin kuzeyinden toplandı ve iki takson anatomik özellikler açısından karşılaştırıldı. Gövde ve yaprak anatomisi ışık mikroskobu ile incelendi ve resimlendi. Vasküler demetler, kalınlaşmış kütikül, anomositik stoma, salgı tüyleri ve kalsiyum oksalat kristalleri, nişasta taneleri taksonların ana mikroskobik karakterleridir. Çalışmadan elde edilen bulgular kendi aralarında ve cins içerisinde tartışıldı.Keywords
Santalaceae, Viscum, Anatomi, Türkiye.

Abstract

In this study, Viscum album subsp. album L. and Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman (Santalaceae) demonstrated in the genus Viscum were investigated for anatomical purposes. The samples were collected from the north of Turkey and it has been compared between the two taxa in terms of anatomical features. The stem and leaf anatomy were examined by light microscopy and illustrated. The vascular bundles, thickened cuticle, anomocytic stomata, glandular hairs, and existence the crystals of calcium oxalate, starch grains of the main microscopic characters of taxa. The findings obtained from the study were discussed with each other and the genus patterns.Keywords
Santalaceae, Viscum, Anatomy, Turkey.

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri