EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİYOSFER REZERV OLANAKLARININ İRDELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: ACARLAR LONGOZU
(EVALUATİON OF BIOSPHERE RESERVE ; A CASE STUDİES ON ACARLAR LONGOZU )

Author : Remziye Duygu Solak  OKAN YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 900-910
Cite : Remziye Duygu Solak OKAN YILMAZ, (2021). BİYOSFER REZERV OLANAKLARININ İRDELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: ACARLAR LONGOZU . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 900-910. Doi: .
    


Summary

Longoz ormanları farklı ekolojik sistemler ve biyoçeşitlilik açısından zengin tür yapısını barındıran uluslararası öneme sahip alanlardır. Bir çok canlı türüne ev sahipliği yapan subasar ormanları koruma statüleri içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu koruma kararları için yapılan bu çalışmada önceki araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda longoz subasar ormanında yaklaşımlardan biri olan Biyosfer Rezervinin koruma kullanım denge problemlerine en uygun çözüm, rezervin kriterlerinin sağlanıp sağlanamaması üzerine belirlenme hedefleri ön görülmüştür. Yeni biyosfer rezervi adayı olarak düşünülen Acarlar Longozu’nda önemli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda alanın biyosfer rezerv potansiyelinin değerlendirilmesi üzerine bir planlama çalışması hedeflenmiş ve bu hedefler doğrultusunda zonların oluşturulması için çalışmalar yapılması gerektiği bu çalışma ile belirlenmiştir. Bu amaçla enderlik ve çeşitlilik puantajları belirlenen skalada değerlendirilmiştir. Aynı zamanda kavramsal olarak da Biyosfer rezerv tanımının yöre halkı ve alandaki diğer kullanıcılar açısından bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler : Acarlar subasar ormanı, biyosfer rezerv kriterleri, koruma statüleri

Abstract

Longoz forests are internationally important areas with different ecological systems and rich species structure in terms of biodiversity. Flooded forests, which host many living species, should be evaluated within the protection status. In this study made for these conservation decisions, considering the previous researches, the most appropriate solution to the conservation use balance problems of the Biosphere Reserve, which is one of the approaches in the longoz floodplain forest, is determined by determining whether the reserve's criteria are met or not. Considered as a candidate for a new biosphere reserve, the Acarlar Floodplain is undergoing important investigations and evaluations. In this context, a planning study was aimed to evaluate the biosphere reserve potential of the area and it was determined with this study that studies should be carried out to create zones in line with these targets. For this purpose, rarity and diversity scores were evaluated on the specified scale. By the way, it is aimed to raise the awareness of the definition of Biosphere reserve conceptually in terms of local people and other users in the area.Keywords
Acarlar flooded forest, biosphere reserve criteria, protection status

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri