EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID SAYAR
(COVID COUNTER )

Author : MURAT CANPOLAT  Dilara Burcu AKÇINAR, İbrahim Berk ARAS, Hacı Hüseyin KUTLU, Emel KAYA, Mustafa ÜLGER,İsmail AYAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 701-710
Cite : MURAT CANPOLAT Dilara Burcu AKÇINAR, İbrahim Berk ARAS, Hacı Hüseyin KUTLU, Emel KAYA, Mustafa ÜLGER,İsmail AYAZ , (2021). COVID SAYAR. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 701-710. Doi: .
    


Summary

COVID-19 virüsü sadece insan sağlığını ve sağlık sistemlerini tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda toplumsal yaşamı oluşturan tüm toplum düzenlemelerini de etkilemiştir. Pandemi sürecinde; marketler, mağazalar, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve sinema gibi mekanlarda sıklıkla karşılaştığımız 'kişi sınırlaması' da kısıtlayıcı tedbirler arasında yer aldı. Bu tür yerlerdeki giriş çıkışların sayısını otomatik olarak gerçekleştiren, ekranda görüntüleyen ve kapasite dolduğunda uyarı veren bir sistem üzerinde çalışmak sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaca ulaşmak için gerekli kodlamanın oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışma, yerleştirildikleri alanlara giren ve çıkanları sayan ve belirlenen kişi sayısı aşıldığında uyarı veren bir sistem geliştirmek, bu sistemi tüm iç ve dış mekanlarda kullanmak ve azaltmak amacıyla yapılmıştır. Geliştirilen sistem sayesinde salgının bulaşma riski. Yeni tasarlanan bu sistemde; Kutu içindeki MZ80 ayarlanabilir kızılötesi sensör ortama giren kişileri belirleyerek LCD ekrandaki sayıyı +1 artırırken, çıkış kapısına yerleştirilen diğer MZ80 ayarlanabilir kızılötesi sensör aynı ortamdan ayrılan kişileri belirleyerek sayıyı azaltacaktır. LCD ekranda -1 ile. Kodlamada yazdığımız maksimum limite kadar led yeşile dönecek; Limit aşıldığında kırmızı LED yanacak ve buzzer sesli bir uyarı verecektir. Sistemimiz kodlamada değiştirebilecek maksimum kişi sayısına göre ihtiyaç duyulan her yere kurulabilmektedir. Bu sistemin kurulduğu yerde, görevlilerinin denetim iş yükü azalacak ve çevre daha güvenli hale gelecektir. Yapılan saha araştırmasında, insanların yeni toplumsal yaşama alışma ve pandemi sürecinin getirdiği yeni koşullara uyum sağlama konusunda sorunlar yaşadığı görülmüştür. Yapılan düzenlemelerle kapalı alanlarda bulunması gereken kişi sayısı belirlenmiş; ancak giriş çıkış yapan kişi sayısını belirleyecek ve sayı kapasitesi dolduğunda uyarı verecek bir sistem henüz geliştirilmemiştir. Bu konuda bilimsel bir yayın bulunamamıştır.Keywords
Covıd19, MZ80, Arduino, Kodlama.

Abstract

The COVID-19 virus has not only threatened human health and health systems, but has also affected all community regulations those make up social life. In the pandemic process; the “person limit”, which we frequently encounter in markets, stores, public transportation vehicles, shopping malls and places such as cinemas, was also among the restrictive measures. Working on a system that automatically performs the number of entries and exits in such places, displays it on a screen and gives a warning when the capacity is full, will make a great contribution to the solution of the problem. To reach this goal the necessary coding must be created. This study has been done in order to develop a system that counts those entering and exiting the areas where they are placed and gives a warning when the determined number of people is exceeded, to use this system in all indoor and outdoor spaces, and to reduce the risk of contagion of the epidemic thanks to the developed system. In this newly designed system; MZ80 adjustable infrared sensor inside the box will determine the people entering the environment and increase the number on the LCD screen by +1, while the other MZ80 adjustable infrared sensor placed at the exit door will determine the people leaving the same environment and decrease the number on the LCD screen by -1. The led will turn green until the maximum limit we have written in the coding; As soon as the limit is exceeded, the red LED will turn on and the buzzer will give an audible warning. Our system can be installed wherever it is needed, according to the maximum number of people who can change it in coding. Where this system is installed, the audit workload of its officers will decrease and the environment will become safer. In the field survey, it has been seen that people have problems in getting used to the new social life and adapting to the new conditions brought by the pandemic process. With the regulations made, the number of people who must be in closed spaces has been determined; however, a system that will determine the number of people entering and leaving and that will give a warning when the number capacity is full has not been developed yet. No scientific publication has been found on this subject.Keywords
Covid19, MZ80, Arduino, Coding

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri