EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SARILIK İZLENMEKSİZİN SAFRA KESESİNDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU (NADİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMA)
(CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA INFILTRATION WITH GALLBLADDER INVOLVEMENT WITHOUT JAUNDICE: PRESENTATION OF A RARE CASE AND REVIEW OF LITERATURE )

Author : Feyza DEMIR  Funda ÇALIŞKAN ŞENKÖY, Remzi ERTEN, Nuh İLAIZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Feyza DEMIR Funda ÇALIŞKAN ŞENKÖY, Remzi ERTEN, Nuh İLAIZ, (2018). SARILIK İZLENMEKSİZİN SAFRA KESESİNDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU (NADİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMA). EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Matür görünümlü küçük atipik B lenfositlerin infiltrasyonu; kan, kemik iliği ve lenf nodu yerleşim yerleri ile kliniklaboratuvar bulgularla ayrımlanan, kronik lenfositik lösemi (CLL) / küçük lenfositik lenfoma (SLL) olarak iyi bilinen iki farklı antite şeklinde karşımıza çıkan bir malignitedir. SLL sistemik hastalık ya da lokalize hastalık olarak karşımıza çıkabilirken, nodal ve ekstranodal formları da vardır. Ayrıca CLL için; kemik - kemik iliği dışında herhangi bir yerde infiltrasyonun saptanmasını, sistemik hastalık var ya da yok, ekstramedüller CLL olarak adlandıran literatür de mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde sık rastlanan, 40-70 yaş arasında görülen CLL'nin; gittikçe yükselen bir insidansı mevcuttur. Genellikle iyileştirilemez ve belirgin klinik heterojenite ile karakterizedir. Safra kesesinin, lösemi ve lenfomalarda; primer ve sekonder tutulumu nadirdir. Bununla beraber; kolesistit / kolelitiazis benzeri bir tablo eşliğinde veya semptomsuz safra kesesi duvar infiltrasyonu daha önce non-Hodgkin lenfomalarda kayda geçmiştir.Bu olgu eski CLL tanılı bir hasta olup; sarılık izlenmeden ani başlayan karın ağrısı ile hastaneye başvurmuş, kolesistit ve kolelitiazis ön tanılarıyla opere edilmiştir. Operasyon materyali olan safra kesesi ve çevre lenf nodlarında; patolojik inceleme sonrası, CLL infiltrasyonu tanısı aldı. CLL/SLL ve folliküler lenfoma safra kesesi ve safra yollarında oldukça nadir görülürken; diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle zon lenfoma ve MALT lenfomalar bu lokasyonda daha sık prezente olur. Mevcut olgudaki gibi sarılık olmadan safra kesesi tutulumu çok daha nadir görülmektedir. Bununla beraber kolesistit benzeri semptomlarla başvuran CLL/SLL tanılı hastaların ayırıcı tanısında safra kesesi tutulumu dikkate alınmalıdır. Safra kesesi infiltrasyonu ile prezente olguların; çevre lenf nodları ve/ veya karaciğer infiltrasyonunun bir uzanımı olup olmadığının da araştırılması gerekir.Keywords
Lösemi/lenfoma infiltrasyonu, Safra kesesi, Sarılık

Abstract

Infiltration of small mature-appearing atypical B lymphocytes is a malignancy manifesting with two commonly known distinct entities, chronic lymphocytic leukemia (CLL) and small lymphocytic lymphoma (SLL), which are distinguished based on clinical and laboratory findings and their localization in blood, bone marrow, and lymph nodes. SLL typically presents as a systemic disease and also has nodal and extranodal forms. For CLL, however, the presence of clinically significant infiltration of CLL lymphocytes outside the bone marrow regardless of the presence of systemic diseases is defined as extramedullary CLL in some studies. CLL, which is frequently seen in developed countries among the individuals aged between 40-70 years, has an increasing incidence. Moreover, CLL remains largely incurable and is characterized by marked clinical heterogeneity. Primary and secondary involvement of the gallbladder in leukemia and lymphomas is rare. However, gallbladder wall infiltration in the presence of cholecystitis or cholelitiasis, or no symptoms has been shown in non-Hodgkin lymphomas. The present case, who was previously diagnosed with CLL, presented to our clinic with sudden-onset abdominal pain with no jaundice and was operated on with a prediagnosis of cholecystitis and cholelitiasis. Pathological examination of surgical specimens of the gallbladder and the surrounding lymph nodes indicated CLL infiltration. Existence of CLL/SLL and follicular lymphoma in the gallbladder and bile ducts is highly rare while diffuse large B-cell lymphoma, marginal-zone lymphoma, and MALT lymphomas are commonly seen in these sites. Moreover, gallbladder involvement without jaundice, as seen our patient, is much rarer. Therefore, gallbladder involvement should be considered in the differential diagnosis of the CLL/SLL patients presenting with symptoms such as cholecystitis. Further studies are needed to investigate whether gallbladder infiltration is an extension of the infiltration of surrounding lymph nodes and/or liver in such patients.Keywords
Leukemia/Lymphoma infiltration, Gallbladder, Jaundice

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri