EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DELME PATLATMA YÖNTEMİ İLE KARAYOLU TÜNEL İNŞAATI; GÜMÜŞHANE ÇEVRE YOLU ÖRNEĞİ
(ROADWAY TUNNEL CONSTRUCTION WITH DRILLING-BLASTING METHOD; GÜMÜŞHANE ENVIRONMENT ROAD EXAMPLE )

Author : Gökhan KÜLEKÇİ  Ali Osman YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Gökhan KÜLEKÇİ Ali Osman YILMAZ, (2018). DELME PATLATMA YÖNTEMİ İLE KARAYOLU TÜNEL İNŞAATI; GÜMÜŞHANE ÇEVRE YOLU ÖRNEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Stratejik ve ticari önemi olan Trabzon limanını iç kesimlere bağlayan en kısa yol Zigana geçidi ile Gümüşhane üzerinden geçen karayoludur. Uluslararası bir yol olan Trabzon-Gümüşhane karayolunun coğrafi olarak en zor kısımlarından biri Gümüşhane üzerinden geçen kısmıdır. Coğrafi zorlukları kaldırmak için Trabzon-Gümüşhane arasına irili ufaklı 15 in üzerinde delme patlatma yöntemi kullanılarak tünel açılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Gümüşhane çevre yolunun Km: 0+410.000- 11+239,323 arasında yapılacak olan 5 adet tünelin kilometre artışına göre ikinci büyük tünel durumunda olan ulaşım tüneli çalışılacaktır. Bu tünel Km: 3+450'de başlayıp Km: 4+330'da biten toplam 880 metre uzunluğunda ve çift tüp olması planlanmaktadır. Tünel güzergahı boyunca Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) yöntemi uygulanacaktır ve kazı işlemi delme-patlatma yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Çalışma konusu tünel şehir merkezinden geçtiği için çalışma alanında çok sayıda yerleşke bulunmaktadır. Bu çalışmada tüneldeki farklı kaya kütle sınıflarına göre delme patlatma tasarımı yapılmıştır ve bu delme patlatma dizaynının uygulanması durumunda çevre yerleşkelere vereceği zarar irdelenmiştir. Ayrıca kazı ve tahkimat çalışmaları belli bir ayrıntı dahilinde incelenmiş ve bazı istatistiki sonuçlar elde edilmiştir.Keywords
Karayolu, Kazı, Patlatma, Tünel

Abstract

The shortest route linking the Trabzon port with its strategic and commercial importance is the highway passing through Zigana Passage and Gümüşhane Passage. One of the most difficult geographical parts of Trabzon-Gumushane highway which is an international road is the part passing through Gümüşhane. In order to remove the geographical difficulties, there are 15 more tunnels between Trabzon and Gümüşhane. This tunnel is opened using the drilling blasting method. Within the scope of this study, 5 tunnels to be constructed between the first and eleventh kilometries of the Gümüşhane environment road will be operated with the second tunnel, which is the second largest tunnel according to the increase in kilometers. This tunnel is planned to be a double tube with a total length of 880 meters starting at Km: 3 + 450 and ending at Km: 4 + 330. New Austrian Tunneling (NATM) method will be applied along the tunnel route and excavation will be carried out by drilling-blasting method. Because the work is through the tunnel city center, there are many campuses in the study area. In this study, a drilling blasting design was made according to different rock mass classes in the tunnel and the damage to the surrounding settlements was examined in case of application of this drilling blasting design. In addition, the excavation and fortification works were examined within a certain detail and some statistical results were obtained.Keywords
Highway, Blasting, Excavation, Tunnel

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri