EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALTINOVA VE POLATLI TARIMSAL İŞLETMELERİNDE YETİŞTİRİLEN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ VE KALİTE DEĞERLERİ
(SOME AGRICULTURAL TRAITS AND QUALITY VALUES OF BARLEY (Hordeum vulgare L.) VARIETIES OF GROWN IN ALTINOVA AND POLATLI AGRICULTURAL ENTERPRISES )

Author : Hakkı Akdeniz  Ali KOÇ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 107-117
Cite : Hakkı Akdeniz Ali KOÇ, (2022). ALTINOVA VE POLATLI TARIMSAL İŞLETMELERİNDE YETİŞTİRİLEN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ VE KALİTE DEĞERLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 107-117. Doi: .
    


Summary

Bu araştırmada, 2014-2015 üretim sezonunda, Altınova ve Polatlı Tarımsal İşletmelerinin sulu koşullarında 4 yerli standart (St) kışlık (Kral-97, Çetin 2000, Larende ve Aydan Hanım) ve 6 yurtdışından getirilen arpa (Reflexion, Apso-2, Apso-3, Sixtine, Taranie ve Bastille) çeşitlerinin tarımsal özellikleri ile bazı kalite analizleri yapılmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre, dört tekerrürlü olarak, iki ayrı yerde yürütülmüştür. Denemede iki tarımsal araştırmanın ortalama sonuçlarına göre, en düşük ve en yüksek tane verimi 604.3-885.9 kg da-1 arasında sırasıyla Aydan Hanım (St) ve Reflexion; bitki boyu 78.4-111.5 cm ile Apso-3 ve Çetin 2000 (St); hektolitre ağırlığı 65.0-68.9 kg/L ile Larende (St) ve Bastille; 1000 tane ağırlığı 38.3-55.1 g ile Reflexion ve Taranie; ham protein oranı %8.2-11.1 ile Aydan Hanım (St) ve Taranie; 2.5 mm elek üstü %85.4-97.2 ile Reflexionve Apso-2; ve 2.5-2.8 mm elek elek altı %2.1-14.1 ile Apso-2 ve Aydan Hanım çeşitlerinden sırasıyla elde edilmiştir.Keywords
Arpa, genotip, verim ve kalite özellikleri

Abstract

The main purpose of investigation was to determine agricultural properties and some quality analyzes of four standard (St) winter (King-97, Cetin 2000, Larende and Aydan Hanim) and 6 barley introduced from abroad (Reflexion, Apso-2, Apso- 3, Sixtine, Taranie and Bastille) grown under irrigated conditions in 2014-2015 growing season. The experiment was conducted in both Altınova and Polatlı Agricultural Enterprises locations, according to the completely randomized block design with four replications. According to the average results of the two agricultural researches in the trial, the lowest and highest grain yields were ranged from 604.3-885.9 kg da-1 with Aydan Hanım (St) and Reflexion; plant height 78.4-111.5 cm, with Apso-3 and Çetin 2000 (St); the hectolitre weight 65.0-68.9 kg/L with Larende (St) and Bastille; a weight of 1000 seeds 38.3-55.1 g with Reflexion and Taranie; crude protein ratio 8.2-11.1% with Aydan Hanım (St) and Taranie; at 2.5 mm over-sieve 85.4-97.2% with Reflexion and Apso-2 and under 2.5 mm sieves, 2.1-14.1% with Apso-2 and Aydan Hanım varieties, respectively.Keywords
Barley, genotype, yield and quality traits

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri