EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİ HASTANESİNDE ÇALIŞMIŞ SAĞLIK PERSONELLERİNİN KORONAVİRÜS ANKSİYETE VE GENEL ANKSİYETE DÜZEYLERİ
(CORONAVIRUS ANXIETY AND GENERAL ANXIETY LEVELS OF HEALTHCARE PERSONNEL WORKED IN THE COVID-19 PANDEMIC HOSPITAL )

Author : FİLİZ ÖZKAN  BÜŞRA YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 168-178
Cite : FİLİZ ÖZKAN BÜŞRA YILDIRIM, (2022). COVID-19 PANDEMİ HASTANESİNDE ÇALIŞMIŞ SAĞLIK PERSONELLERİNİN KORONAVİRÜS ANKSİYETE VE GENEL ANKSİYETE DÜZEYLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 168-178. Doi: .
    


Summary

Amaç: Bu çalışma ile COVID-19 pandemi hastanesinde çalışmış sağlık personellerinin koronavirüs anksiyete ve genel anksiyete durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ilişkisel desende yapılan araştırmanın evrenini; pandemi hastanesi olarak kullanılan XX Hastanesinde çalışmış olan 143 kişi oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçilmemiştir. Araştırmada katılımcılara sosyodemografik bilgilerinin yer aldığı anket, Beck Anksiyete Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği online olarak uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %37,0’ının 30-41 yaş aralığında, %86,7’sinin kadın %67,1’inin evli olduğu saptanmıştır. Çalışmada, Beck Anksiyete Ölçeği toplam puan median değeri 9,0; Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puan median değeri 1,0’olarak bulunmuştur. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği puanları ile Beck Anksiyete Ölçeği puanları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur (rho=0,610; p=0,000). Çalışma süresi ve daha önce bulaşıcı hastalıkla enfekte olmuş hasta ile çalışma durumu ile Beck Anksiyete Ölçeği puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak; pandeminin ilk dönemlerinde kendini salgına hazır hissetmeyenler, daha önce bulaşıcı hastalıklı bireylerle çalışma tecrübesi olanlar, pandemi koşullarına adapte olacak kadar pandemi servislerinde çalışmayanlar anksiyete açısından risk altında olduğu bulunmuştur.Keywords
Pandemi Hastanesi, Sağlık Personelleri, COVID-19, Genel Anksiyete, Koronavirüs Anksiyetesi

Abstract

Aim: The aim of this research is to determine the Coronavirus anxiety status and general anxiety status of the healthcare personnel who worked in the COVID-19 pandemic hospital. Materials and Methods: The population of the research consisted of 143 people who worked in XX Hospital, which was used as a pandemic hospital and no sample was selected. The research was conducted in a descriptive- relational design. The questionnaire, which included the socio-demographic information of the participants, Beck Anxiety Scale and Coronavirus Anxiety Scale were applied online to the participants in the research. Results: It was determined that 37.0% of the health workers participating in the research were between the ages of 30-41, 86.7% were women, and 67.1% were married. In the research, the median value of the Beck Anxiety Scale total score was determined to be 9.0, and the median value of the Coronavirus Anxiety Scale total score was 1.0. A strong statistically positive correlation was found between the Coronavirus Anxiety Scale scores and the Beck Anxiety Scale scores (rho=0,610; p=0,000). It was found that the difference between the duration of work and the experience of working with a patient previously infected with an infectious disease and Beck Anxiety Scale scores was statistically significant (p<0,05). Conclusion: As a result, it was found that those who did not feel ready for an epidemic in the early stages of the pandemic, who had previous experience of working with individuals with infectious diseases, and did not have enough experience in pandemic services to adapt to pandemic conditions were found to be at risk for anxiety.Keywords
Pandemic Hospital, Medical Staff, COVID-19, General Anxiety, Coronavirus Anxiety

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri