EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAĞNEZYUM SÜLFAT (MgSO4) VE SODYUM SÜLFATIN (Na2SO4) BETON 62 DAYANIMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
( )

Author : Mensur SÜMER    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Mensur SÜMER , (2018). MAĞNEZYUM SÜLFAT (MgSO4) VE SODYUM SÜLFATIN (Na2SO4) BETON 62 DAYANIMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Beton Türkiye’de günümüz yapılarında en fazla kullanılan kompozit bir yapı malzemesidir. Demirli ve demirsiz olarak kullanılabilir. Beton çekme gerilmesi çok düşük olduğundan yapılarda donatı ile birlikte kullanılırlar. Betonarme yapılar olarak adlandırılan yapılarda beton basınç dayanımını karşılarken çelik donatılar ise çekme ve kesme dayanımlarını karşılamaktadır. Geçmişten günümüze kadar geçen yüzyıllar boyunca insanoğlu çeşitli amaçlarla çeşitli yapılar oluşturmuştur. Eğlence amaçlı yapılar, stadyumlar, su depoları, barajlar, köprüler, tüneller, konut yapıları vs. gibi yapılarda beton kullanılmaktadır. Beton yapıların öncelikle amacına hizmet etmesi istenir. Betonarme yapılar normal şartlarda 100~150 yıl ömürleri vardır. Betona hiçbir dış etki olmasa dahi zamanla yorulma, sünme, rötre ve deprem hareketlerinden dolayı yapılarda zamanla hasarlar oluşur ve güvenlikleri azalır. Ayıca yapılar gerek amaçları nedeniyle gerekse dışarıdan gelen etkiler nedeniyle kalıcılıklarında önemli ölçüde azalma olur ve yapılar kullanılmaz hale gelebilir. Örneğin amacı su ile temas gerektiren barajlar, su depoları gibi yapılar, deniz altı ve üstünde oluşturulan köprüler ve limanlar gibi yapılar zamanla karşılaştıkları atık sularda bulunan kimyasal maddelerden zarar görürler. Beton bu kimyasal maddelerle reaksiyonlara girerek genleşen bileşikler oluşturarak betonların kısa sürede bozulmasına ve yapıların hizmet ömürlerinin kısalmasına neden olabilmektedirler. Bu çalışmada kimyasal maddelerden en önemlilerinden olan sülfat iyonları içeren magnezyum sülfat ve sodyum sülfatın beton dayanımları ve dayanıklılığına olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla çeşitli kalitede betonlar üretilmiş ve bir yıl süren deneyler yapılmıştır. Yalnız suda, magnezyum sülfat ve sodyum sülfatta kür edilen numunelerden elde edilen basınç dayanım deneylerinde, suda bekletilen numuneler zamanla dayanım kazanmaya devam etmişlerdir. Magnezyum sülfat ve sodyum sülfatta kür edilen numunelerde 6 ay içinde belirgin bir dayanım kaybına rastlanmamış 6 aydan sonra 1 yıl sonunda yaklaşık %20’ye yakın dayanım kayıpları olmuştur. Bu sonuçlardan sülfatlı sular beton dayanımını ve dayanıklılığını önemli ölçüde azalttığı anlaşılmaktadır. O nedenle beton ve betonarme yapılar sülfatlı sulardan uzak tutulmalıdır.Keywords
Sülfat,dayanıklılık.beton,çimento,korozyon

Abstract

Concrete is the most widely used building material in the composite structure in Turkey today. Ferrous and non-ferrous. Since the concrete tensile stress is very low, they are used with structures in buildings. In buildings called as reinforced concrete structures, the concrete meets the compressive strength while the steel reinforcements meet the tensile and shear strength. Throughout the centuries from the past to the present, human beings have formed various structures for various purposes. Recreational buildings, stadiums, water tanks, dams, bridges, tunnels, housing structures etc. Concrete is used in such structures. Concrete structures are primarily asked to serve their purpose. Reinforced concrete structures have 100 ~ 150 years of service life under normal conditions. Even if there is no external effect on concrete, due to fatigue, creep, shrinkage and seismic movements over time, damage to buildings and their safety is reduced. In addition, due to both their purpose and external influences, the structures are significantly reduced and their structures become unusable. For example, structures such as dams that require contact with water, structures such as reservoirs, bridges and ports on the sea and above, are damaged by the chemicals in the wastewater that they face in time. By reacting with these chemical substances, concrete can form expanded compounds and may cause the concrete to deteriorate in a short time and shorten the service life of the structures. In this study, the effects of magnesium sulphate and sodium sulphate, which is one of the most important chemical substances, on the strength and durability of the sulphate were investigated. For this purpose, various quality concretes were produced and one-year experiments were carried out. In the compressive strength tests obtained from samples cured in water, magnesium sulphate and sodium sulphate, samples kept in water continued to gain strength over time. Samples with magnesium sulphate and sodium sulphate had no significant loss of strength in 6 months. It is understood from these results that the sulphate waters significantly reduce the strength and durability of concrete. Therefore, concrete and reinforced concrete structures should be kept away from sulphated waters.Keywords
Sulfate, durability .concret, cement, corrosion

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri