EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESTFUL WEB SERVİS TESTLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME
(A REVIEW OF RESTFUL WEB SERVICE TESTS )

Author : Ecem İREN  Gizem İREN, Aylin KANTARCI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 224-240
Cite : Ecem İREN Gizem İREN, Aylin KANTARCI, (2022). RESTFUL WEB SERVİS TESTLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 224-240. Doi: .
    


Summary

Yazılım testi, tasarım, uygulama, bakım ve yönetim gibi birçok teknik ve teknik olmayan alanı kapsayan geniş bir alandır. Test süreçlerinin müşterilerin beklentilerinin karşılanmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Geliştirilen yazılımın müşterilerin talep ettiği ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını görmek için yazılım testleri yapılmaktadır. Testler yardımıyla yazılımdaki mevcut hatalar tespit edilip müşteri gereksinimlerine göre düzeltilmektedir. Ek olarak, günümüzde büyük yazılım projelerinde yaygın olarak kullanılan web servisleri uygulamaların veritabanından veri çekebilmesini sağlayan önemli bir bileşen olarak düşünülebilir. Bu nedenle bilgi sistemlerinde kilit bir rol oynayan web servisleri, ürün müşterilere sunulmadan önce detaylı olarak test edilmelidir. Bu çalışmada RESTful web servis testi konusu kapsamlı olarak incelenmiş ve test için kullanılan otomasyon araçları bazı kriterler ele alınarak karşılaştırılmıştır.Keywords
Yazılım Testi, RESTful Web Servis Testi, Fonksiyonel Test, Performans Testi, Otomasyon Araçları

Abstract

Software testing is a broad field covering many technical and non-technical areas such as design, implementation, maintenance and management. We can say that testing processes play an important role in fulfilling expectations of customers. Software tests are carried out to see if developed software meets the needs demanded by customers. With the help of tests, existing defects in software can be detected and corrected according to customer requirements. Furthermore, web services are widely used in large software projects nowadays and they can be thought as significant components that enable applications to extract data from database. Since it plays a key role in IT systems, testers should attach importance to test web services before product meets with its customers. In this study, we review RESTful web services by giving comprehensive information. Also, automation tools of Restful web services are examined and compared in terms of multiple criteria.Keywords
Software Test, RESTful Web Service Test, Functional Test, Performance Test, Automation Tools

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri