EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELEKTROKİMYASAL ÇALIŞMALARDA FARKLI ASETAT TAMPON DERİŞİMLERİNİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DIFFERENT ACETATE BUFFER CONCENTRATIONS ON ENZYME ACTIVITY IN ELECTROCHEMICAL STUDIES )

Author : Ahmet İlhan  Umut KÖKBAŞ, Levent KAYRIN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 293-301
Cite : Ahmet İlhan Umut KÖKBAŞ, Levent KAYRIN, (2022). ELEKTROKİMYASAL ÇALIŞMALARDA FARKLI ASETAT TAMPON DERİŞİMLERİNİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 293-301. Doi: .
    


Summary

Genel olarak enzimler çözünürdür; substrat, pH, tampon derişimi ve sıcaklık gibi çeşitli etkenler tarafından inhibe edilebilirler. Optimum tampon konsantrasyonu enzim aktivitesi için önemli bir faktördür. Tampon çözeltileri, yalnızca küçük bir belirsizliğe sahip olan bir sistemin pH'ını sabit tutmak için kullanılan belirli bir tamponlama kapasitesine sahiptir. Tampon kapasitesi hem konsantrasyona hem de pH'ya bağlıdır. Elektrokimyasal çalışmalarda tampon derişimi önemli bir etken iken, çoğu çalışmada bu etken göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada tampon derişiminin enzim aktivitesi üzerine etkisini belirlemek için, çapraz bağlı hidrojen peroksidaz enzimi kullanılarak, enzim aktivitesinin farklı tampon derişimlerindeki iyonik kuvvet etkisinden yararlanıldı. Altın elektrot üzerine HRP enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla immobilize edilmesi ile hazırlandı. Aynı koşullarda hazırlanan elektrotlar ile 25, 50, 100 ve 200 mM asetik asit tamponunda ölçümler gerçekleştirildi. Bu çalışmada sadece doğru pH değerinde çalışmanın yeterli olmadığı aynı zamanda doğru derişimde çalışmanın önemi vurgulanmak istenmiştir. Kullanılacak tamponun derişiminin, enzim performansında önemli olduğunu destekleyen daha farklı çalışmalarla da ortaya koyulması gerektiğini söyleyebiliriz.Keywords
Anahtar Kelimeler: Asetat tamponu, Hidrojen peroksidaz, Elektrokimya

Abstract

In general, enzymes are soluble; They can be inhibited by various factors such as substrate, pH, buffer concentration and temperature. Optimum buffer concentration is an important factor for enzyme activity. Buffer solutions have a certain buffering capacity that is used to keep the pH of a system constant, which has only a small uncertainty. Buffer capacity is dependent on both concentration and pH. While buffer concentration is an important factor in electrochemical studies, this factor can be ignored in most studies. In this study, to determine the effect of buffer concentration on enzyme activity, the ionic strength effect of enzyme activity at different buffer concentrations was utilized by using cross-linked hydrogen peroxidase enzyme. It was prepared by immobilizing HRP enzyme, BSA, gelatin and glutaraldehyde on the gold electrode with the help of UV light. Measurements were made in 25, 50, 100 and 200 mM acetic acid buffer with electrodes prepared under the same conditions. In this study, it was aimed to emphasize that working at the right pH value is not sufficient, but also the importance of working at the right concentration. We can say that the concentration of the buffer to be used should be revealed by different studies that support the importance of enzyme performance.Keywords
Keywords: Acetate buffer, Hydrogen peroxidase, Electrochemistry

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri