EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAZI ASYNEUMA GRİSEB. & SCHENK (CAMPANULACEAE) TÜRLERİNİN ITS2 (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER 2) BÖLGESİNİN YAPISAL KAREKTERİZASYONU VE TAKSONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ
(CHARACTERIZATION OF ITS2 SECONDARY STRUCTURE IN SOME ASYNEUMA GRİSEB. & SCHENK (CAMPANULACEAE) SPECIES AND ITS TAXONOMICAL UTILITY )

Author : Kurtuluş Özgişi    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 302-311
Cite : Kurtuluş Özgişi , (2022). BAZI ASYNEUMA GRİSEB. & SCHENK (CAMPANULACEAE) TÜRLERİNİN ITS2 (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER 2) BÖLGESİNİN YAPISAL KAREKTERİZASYONU VE TAKSONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 302-311. Doi: .
    


Summary

Organizmalar arasındaki filogenetik ilişkileri belirlemek için ribozomal RNA dizilerinin dahili kopyalanmış aralayıcıları (ITS)’nın faydası kanıtlanmıştır. ITS1 ve ITS2, dizi olarak oldukça değişken olmasına rağmen, rRNA gen transkriptlerinin işlenmesinde anahtar bir işlevi olan korunmuş yapılara sahiptirler. Böyle korunmuş bir motifin belirlenmesi, organizmalar arasındaki ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olabilmektedir. ITS2 korunmuş bir ikincil yapıya sahip olduğundan bu yapıları araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Asyneuma cinsine ait yedi farklı taksonun ITS2 ikincil yapıları belirlenmiştir. ITS2'de Telafi Edici Baz Değişiklikleri (Compensatory Base Changes, CBC's) olarak adlandırılan eşleşmiş baz çiftlerinin her iki tarafındaki nükleotid değişiklikleri türler arasındaki ilişkileri tespit etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ITS2 ikincil yapısının sahip olduğu Telafi Edici Baz Değişiklikleri ve bunların taksonomik açıdan kullanılabilirliği de test edilmiştir. Analizler, ikincil yapıların bazı taksonlar da korunmuş; bazı taksonlarda ise yapısal olarak farklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca taksonlar arasında tespit edilen Telefi Edici Baz Değişiklikleri (CBC)’nin taksonları birbirinden ayırmada taksonomik olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Öte yandan, her dizi, kara bitkileri arasında yaygın olan korunmuş bir bölgeye sahiptir. Asyneuma cinsi üyelerinde ITS2 ikincil yapısındaki farklılıkların taksonomik olarak kullanılabilirliği gerçekleştirilen bu çalışma ile gösterilmiştir.Keywords
Asyneuma, Campanulaceae, ITS2, ikincil yapı.

Abstract

Internally transcribed spacers (ITS) of ribosomal RNA sequences have proven useful for determining phylogenetic relationships among organisms. Although ITS1 and ITS2 are highly variable in sequence, they have conserved structures that have a key function in processing rRNA gene transcripts. Identifying such a conserved motif can help define relationships between organisms. Since ITS2 has a conserved secondary structure, these structures are frequently used by researchers. In this study, ITS2 secondary structures of seven different taxa belonging to the genus Asyneuma were determined. In ITS2, nucleotide changes on both sides of paired base pairs, called Compensatory Base Changes (CBC's), are widely used to detect relationships between species. In this study, the Compensatory Base Changes of the ITS2 secondary structure and their taxonomic usability were also tested. Analyzes showed that some taxa of secondary structures were also preserved; whereas some taxa are structurally different. to distinguish between In addition, it shows that the CBC detected between taxa can be used taxonomically. On the other hand, each taxa has a protected zone that is common among land plants. The taxonomic usability of differences in ITS2 secondary structure in members of the genus Asyneuma has been demonstrated by this study.Keywords
Asyneuma, Campanulaceae, ITS2, secondary structure.

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri