EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NADİR TOPRAK ARSENATLARI DyAsO4 VE TbAsO4 KRİSTALLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİYLE İNCELENMESİ
( )

Author : Rana Eda BİÇER  Harun AKKUŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Rana Eda BİÇER Harun AKKUŞ, (2018). NADİR TOPRAK ARSENATLARI DyAsO4 VE TbAsO4 KRİSTALLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİYLE İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

DyAsO4 ve TbAsO4 nadir toprak arsenatları ailesinden ferroelektrik özellik gösteren bileşiklerdendir. Bu çalışmada DyAsO4 ve TbAsO4’ün bazı fiziksel özellikleri yoğunluk fonksiyonel teorisiyle incelenmiştir. Öncelikle bu bileşiklerin yapısal optimizasyonu için Brillouin bölgesindeki optimal k noktalarının sayısı ve kesme enerjisi değerleri hesaplandı. Daha sonra kristal yapı için optimize edilmiş örgü parametreleri hesaplandı. Optimal birim hücre parametreleri kullanılarak elektronik yapı ve elektronik durum yoğunlukları hesaplandı. Son olarak lineer dielektrik tensörün reel ve sanal bileşenleri ve kırılma indisi, enerji kayıp fonksiyonu, etkin dielektrik sabit, soğurma, sönüm katsayısı gibi optik bileşenler hesaplandı.



Keywords
Disprozyum arsenat, Terbiyum arsenat, Elektriksel özellikler, Optik özellikler..

Abstract

DyAsO4 and TbAsO4 belong to the family of rare earth arsenates and exhibit ferroelectric property. In this study, some physical properties of DyAsO4 and TbAsO4 crystals have been investigated using the density functional theory. First, for the crystal structure optimization of these crystals, the optimal number of k-points in the Brillouin zone and the value of cutoff energy have been computed. Then, the optimized lattice parameters were computed for the crystal structures. The electronic structure and the electronic density of states were calculated using the optimal lattice parameters. Finally, the real and imaginary parts of components of the linear dielectric tensor and some optical constants of the crystals, such as refractive index, loss function, effective dielectric constant, and absorption and extinction coefficients have been computed.



Keywords
Dysprosium arsenate, Terbium arsenate, Electronic properties, Optical properties,

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı Yükleyebilirsiniz



Address :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri