EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLONAL ANAÇ ADAYI BAZI YABANİ ERİK GENOTİPLERİNİN DOKU KÜLTÜRÜ İLE ÜRETİLEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF PROPAGATION IN VITRO CULTURE CAPABILITIES OF SOME WILD PLUM GENOTYPES AS CLONAL ROOTSTOCK CANDIDATE )

Author : Remzi UĞUR  Sevgi Paydaş KARGI  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Remzi UĞUR Sevgi Paydaş KARGI, (2018). KLONAL ANAÇ ADAYI BAZI YABANİ ERİK GENOTİPLERİNİN DOKU KÜLTÜRÜ İLE ÜRETİLEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, Kahramanmaraş doğal ortamından seleksiyon ıslahıyla elde edilen klonal anaç adayı bazı yabani erik genotiplerinin in vitro koşullarda doku kültürüyle üretilebilme olanaklarının araştırılması için 2012 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, Prunus spinosa, Prunus domestica ve Prunus divaricata’nın üçer adet olmak üzere toplam 9 adet seçilmiş klon anaç adayı genotip ile kontrol bitkisi olarak Myrobolan 29C ve GF 677 standart anaçları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan seçilmiş anaçlardan en yüksek köklenme oranı % 97.58 ile SP-1 (Prunus spinosa), % 97.56 ile SP-2 (Prunus spinosa) ve % 97.52 ile Myrobolan 29C anaçlarında belirlenirken, bu anaçları % 96.67 değeriyle GF 677 anacı takip etmiştir. En düşük köklenme oranı ise Dİ-1 (Prunus divaricata), Dİ-3 (Prunus divaricata) ve Dİ-2 (Prunus divaricata) anaçlarında sırasıyla % 11.30, % 14.38 ve % 27.00 şeklinde olmuştur. Genel anlamda, seçilmiş anaçlar içerisinde Prunus spinosa ’ya ait anaç adaylarının diğer seçilen anaçlara göre in vitro koşullarda daha iyi çoğalabilme özelliği gösterdikleri sonucuna varılmıştır.Keywords
Anaç, erik, in vitro, Prunus

Abstract

This study was carried out at the 2012 year to investigate the possibilities of propagation with in vitro tissue culture conditions some of the wild plum genotypes as a clonal rootstock candidate obtained by selection breeding from Kahramanmaraş natural environment. Total of 9 clonal rootstocks including Prunus spinosa, Prunus domestica, Prunus divaricata and Myrobolan 29C and GF 677 standart control rootstocks were used in this study. The highest rooting rate at SP-1 (Prunus spinosa) with 97.58%, SP-2 (Prunus spinosa) with 97.56% and Myrobolan 29C with 97.52% was determined, and these rootstocks by GF 677 rootstock with 96.67% were followed in the study. The lowest rooting rate at 11.30%, 14.38% and 27.00% the rootstocks of Dİ-1 (Prunus divaricata), Dİ-3 (Prunus divaricata) and Dİ-2 (Prunus divaricata) respectively was determined. In general, that propagation with in vitro tissue culture conditions of the rootstocks of Prunus spinosa better than other selected end control rootstock was showed.Keywords
Rootstock, plum, in vitro, Prunus

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri