EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SELEKSİYON ISLAHIYLA ELDE EDİLEN BAZI YABANİ ERİK GENOTİPLERİNİN ÇELİKLE ÜRETİLEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
(PROPAGATION WITH HARDWOOD CUTTING SOME WILD PLUM GENOTYPES OBTAINED BY SELECTION BREEDING )

Author : Remzi UĞUR  Sevgi Paydaş KARGI  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Remzi UĞUR Sevgi Paydaş KARGI, (2018). SELEKSİYON ISLAHIYLA ELDE EDİLEN BAZI YABANİ ERİK GENOTİPLERİNİN ÇELİKLE ÜRETİLEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Kayısıda, klonal olarak üretilebilme olanağı iyi olduğundan dolayı farklı türlerde erik kökenli anaç kullanımı oldukça yaygındır. Kahramanmaraş, yabani erik popülasyonu olarak oldukça zengin bir varyasyona sahip bir bölgedir. Bu çalışma, bu bölgede seleksiyon ıslahı yoluyla elde edilen 4 farklı türde yabani erik anaç adaylarının çelikle üretilebilme olanaklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2011-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde ve laboratuvarlarında yürütülmüştür. Bu çalışmada, Prunus spinosa’ dan 11, Prunus domestica’ dan 24 ve Prunus divaricata’ dan 14 olmak üzere dört farklı yabani erik türünden toplam 49 adet klon anaç adayı genotip kullanılmıştır. Araştırma sonunda Prunus domestica türüne ait genotiplerin ortalama % 87.71 ile en iyi köklenen tür olduğu saptanmıştır. Ayrıca köklenme yüzdesi Prunus spinosa türüne ait anaç adaylarında % 85.09, Prunus divaricata türüne ait anaç adaylarında % 78.93 olduğu görülmüştür.Keywords
Anaç, erik, kayısı, Prunus.

Abstract

The use of plum rootstock at the apricot orchard is quite common, because it is good to be able to propagation vegetative. Kahramanmaras is a region with a very rich variation as a wild plum population. This study was carried out to investigate the possibilities of propagation four types of wild plum rootstock candidates obtained by selection breeding in this region. In addition to this study between 2011 and 2013 years in the field and laboratories of the Eastern Mediterranean Transisional Zone Agricultural Research Institute was studied. Total of 49 clonal rootstock genotypes from four different wild plum species that Prunus spinosa 11, Prunus domestica 24 and Prunus divaricata 14 were used in the study. It was determined that the genotypes belonging to Prunus domestica species best rooting percentage with 87.71 %. In addition, the rooting percentage that 85.09 % in the genotypes belonging to Prunus spinosa species and 78.93 % in the genotypes belonging to Prunus divaricata was obtained end of this study.Keywords
Plum, Prunus Apricot, rootstock.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri