EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAZI YERLİ ÜZÜM FORMLARININ (Vitis vinifera L) BESİN VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF SOME QUALITY AND NUTRIENT TRAITS IN SOME LOCAL GRAPE (Vitis vinifera L)VARIETIES )

Author : Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY  Hacer KOÇ, Ethem Ömer BAŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY Hacer KOÇ, Ethem Ömer BAŞ, (2018). BAZI YERLİ ÜZÜM FORMLARININ (Vitis vinifera L) BESİN VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Son yıllarda, Ülkemizde ve Dünyada, üzüm ve üzüm ürünlerinin kalitesine etki eden fenolik bileşikler ve organik asitlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların artması ve bu bileşiklerin insan sağlığı üzerine olumlu etkilerinin belirlenmesiyle birlikte, üzüm meyvesinin değeri daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Çalışmada, bitkisel materyal olarak, Van İli Erciş İlçesinden, yöreye has ve her biri bir genetik zenginlik olan Beyaz Keçimemesi, Siyah Keçimemesi, Gök Üzüm, Koyun Gözü, Beyaz Kişmiş, Kızıl Üzüm, Erciş Üzümü olmak üzere 7 farklı mahalli üzüm çeşidi kullanılmış, kültürel ve ekolojik faktörlerden gelen farklı etkileri elemine etmek amacıyla, genotiplerin hepsi yakın plantasyonlardan ve yetiştiriciliği esnasında aynı kültürel işlemler uygulanmış omcalardan seçilmiştir. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve aralarında çeşit adayı olabilecek nitelikte tiplerin de bulunduğu örneklere ait salkım, tane ve çekirdeklerde bir dizi ölçüm ve tartım yapılmış, titre edilebilir asitlik, pH, kuru madde oranları belirlenmiştir. Toplam Fenolik ve Antioksidan içerikler belirlenirken, tanelerde, meyve kabuğu, meyve eti ve çekirdekleri ayrı ayrı ele alınmış, böylece üzüm tiplerinin toplam fenolik ve antioksidan değerleri belirlenirken, bu besin içeriklerinin tanenin hangi kısmında daha fazla sentezlendiği ve daha yoğun şekilde bulunduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca çeşitlere ait toplam fenolik ve antioksidan içerikler de belirlenmiştir. Çeşitlere göre miktarları değişmekle beraber, en yüksek fenolik ve antioksidan oranının çekirdekte olduğu görülmüş, tanenin kısımları arasındaki fark, istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur. Tanenin tamamı ele alındığında, en yüksek toplam fenolik içeriğe Beyaz Kişmiş, toplam antioksidan miktarına ise Kızıl Üzüm çeşidi sahip bulunmuştur.Keywords
Mahalli üzüm, Fenolik, Antioksidan

Abstract

In recent years, the value of grape juice has begun to be understood more and more in our country and in the world, with the increasing efforts to determine the phenolic compounds and organic acids affecting the quality of grape and grape products and the positive effects of these compounds on human health. Seven different local grape varieties were used as herbal materials, Ercis town of Van province, Beyaz Kecimemesi, Siyah Kecimemesi, Gokuzum, Koyun Gozu, Beyaz Kismis, Kizil Uzum, Ercis Uzumu each of which has a genetic richness. Cultural and ecological factors all of the genotypes were selected from nearby plantations and cultivated cultivars with the same cultural treatments in order to eliminate the different influences from them. A series of measurements and weighing were performed on the specimens of the specimens which were in danger of being destroyed and of which there were types that could be considered as species candidates, and titratable acidity, pH, dry matter rates were determined. In determining the total phenolic and antioxidant contents, grain, fruit crust, fruit flesh and seeds were taken separately, so that phenolic and antioxidant values of grape types were determined and it was revealed that these nutrients content is more synthesized and more intense in the part of the grain. In addition, the total phenolic and antioxidant contents of the varieties were also determined. It was observed that the highest phenolic and antioxidant ratios were found in the nucleus, and the difference between the parts of the tannin was found to be statistically significant. When all of the tannins were taken into consideration, the highest total phenolic content was found in Beyaz Kismis, and the total amount of antioxidants was found in Kizil Uzum.Keywords
Local grape, Phenolic, Antioxidant

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri