EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKTİF GÜÇ FİLTRESİ İLE TOPLAM HARMONİK DİSTORSİYONUNUN (THD) AZALTILMASI
(REDUCTION TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) WITH ACTIVE POWER FILTER )

Author : Süleyman ADAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Süleyman ADAK , (2018). AKTİF GÜÇ FİLTRESİ İLE TOPLAM HARMONİK DİSTORSİYONUNUN (THD) AZALTILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Pasif harmonik filtrelerin aksine, modern aktif harmonik filtreler, güç faktörü düzeltme, gerilim regülasyonunu saglama, yükün dengelenmesi, harmonikleri filtrelenmesi, gerilimdeki flikerin azalmasını önleme, reaktif güç kontrolü gibi bir çok fonksiyona sahiptirler. Önerilen güç sistemi, üç fazlı gerilim kaynağı, tam dalgalı kontrolsüz redresör, aktif filtre ve R-L endüktif yükünden oluşmaktadır. Tam dalga kontrolsüz doğrultucu 3., 5., 7., 11., 13., 15., 17., 19., vb. harmonik bileşenleri üretir. Tam dalgalı kontrolsüz doğrultucu giriş akımının toplam harmonik bozulmasını (THDI) azaltmak için aktif filtre kullanıldı. Güç sistemi Matlab/Simulink programı kullanılarak modellendi. Simülasyon sonuçları hem harmoniklerin elimine edildiğini hem de THD’ninde azaltıldığını göstermiştir. Güç sisteminde THDI değeri % 44.61 olarak ölçüldü.Filtreleme kullanıldıktan sonar bu değer % 4.491 olarak ölçüldü. Güç sisteminde aktif filtre kullanılması sonucunda THDI degerinde % 41.119 oranında azalma sağlandı.Keywords
Toplam harmonic distorsiyonu, Aktif filter, Non-lineer yük...

Abstract

Unlike passive harmonic filters, modern active harmonic filters have multiple functions, such as harmonic filtering, reactive-power control for power factor correction and voltage regulation, load balancing and voltage-flicker reduction. The proposed power system is a combination of three-phase voltage supply, full wave uncontrolled rectifier, active filter and R-L inductive load. Full wave uncontrolled rectifier produces 3th, 5th, 7th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, etc. harmonics components. An active filter is used to reduce the total harmonic distortion of the input current (THDI) of the full wave uncontrolled rectifier. Power system is modeled by using Matlab/Simulink program. Simulation results show that both the harmonics are eliminated and the THD value is reduced. THDI was measured % 45.61 in power system. After filtering, it was measured as % 4.491. As a result of using active filter value of THDI is reduced by 41.119 % in power system.Keywords
Total harmonic distortion, Active filter, Non-linear load...

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri