EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇÖP SIZINTI SUYU MEMBRAN BİYOREAKTÖR ARITMA TESİSİ NANOFİLTRASYON KONSANTRESİNİN SABİT AKTİF KARBON ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE ARITILMASI
(TREATMENT OF WASTE WATER MEMBRANE BIOREECTOR TREATMENT PLANT NANOFILTRATION CONCENTRATE WITH FİX BED ACTİVE CARBON ADSORPTION METHOD )

Author : Şahan DEDE  Özgür KAPLAN, Kadri Süleyman YİĞİT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Şahan DEDE Özgür KAPLAN, Kadri Süleyman YİĞİT, (2018). ÇÖP SIZINTI SUYU MEMBRAN BİYOREAKTÖR ARITMA TESİSİ NANOFİLTRASYON KONSANTRESİNİN SABİT AKTİF KARBON ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE ARITILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Kocaeli ili evsel atık düzenli depolama alanlarından kaynaklanan çöp sızıntı suları membran biyoreaktör yöntemi ile arıtılmakta ve bu sistemde nanofiltrasyon konsantresi ortaya çıkmaktadır. Nanofiltrasyon konsantresinin çöp depolama sahasına geri döndürülerek yönetimi sağlansa da zamanla bu durum arıtma tesisine gelen çöp suyu kirlilik yükünü artmasına ve bu tesis giriş çöp suyunun daha zor arıtılmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada membran biyoreaktör nanofiltrasyon ünitesinden çıkan konsantrenin adsorpsiyon yöntemi ile arıtılabilirliği çalışılmış, çapı 100 mm yükseliği 110 cm olan sabit aktif karbon kolonu kullanılarak konsentre içindeki kirlilik yükünün aktif karbon üzerinde adsorpsiyonu araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda en uygun proses verilerinin 3,7 bar, 11,8 lt/sa debi, akış hızının 1,5 m/sa olduğu tespit edilmiş ve adsorpsiyon yöntemi ile konsantre KOİ gideriminin ancak % 20 seviyelerde sağlandığı tespit edilmiştir. Adsorpsiyon kapasitesinin artırılması amacı ile konsantrenin farklı pH seviyelerinde ve farklı adsorbantlar ile adsorpsiyon çalışmaları yapılmıştır.Keywords
Nanofiltrasyon Konsantresi, Adsorpsiyon, Aktif Karbon

Abstract

The leachate from the landfills of Kocaeli city is treated by membrane bioreactor (MBR) method and nanofiltration concentrate is emerged in this system. Although the nanofiltration concentrate is managed by pumping the leachate to the landfill area, as the time passes this leads to an increase in the pollution load of the leachate coming to the treatment plant, which leads to a more difficult treatment of the inlet leachate. In this study, the nanofiltration concentrate of MBR facility was investigated by adsorption method by using a 100 mm diameter and 110 cm height activated carbon column. In the experimental study, 20% COD removal was achieved at 3,7 bar, 11,8 lt/h flow rate and flow velocity of 1,5 m/h. In order to increase the adsorption capacity, experiments were conducted with various pH values and different adsorbents.Keywords
Nanofiltration Concantration, Adsorption, Activated Carbon

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri