EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMBALAJLAMA VE METİL JASMONAT UYGULAMALARININ PLEUROTUS OSTREATUS (JAQU. EX FR.) P. KUMM.(OYSTER MUSHROOM) MANTARINDA HASAT SONRASI KALİTEYE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF PACKAGING AND METHYL JASMONATE APPLICATIONS ON THE POST-HARVEST QUALITY OF PLEUROTUS OSTREATUS (JAQU. EX FR.) P. KUMM.(OYSTER MUSHROOM) )

Author : Şeyda ÇAVUŞOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Şeyda ÇAVUŞOĞLU , (2018). AMBALAJLAMA VE METİL JASMONAT UYGULAMALARININ PLEUROTUS OSTREATUS (JAQU. EX FR.) P. KUMM.(OYSTER MUSHROOM) MANTARINDA HASAT SONRASI KALİTEYE ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada, Pleurotus ostreatus yemeklik mantar türünde muhafaza öncesi yapılan farklı modifiye atmosfer paketleme (MAP) ve Metil Jasmonat (MeJA) uygulamalarının hasat sonrası kalite ve muhafaza ömrüne etkileri araştırılmıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi mantarhanesinde üretilen P. ostreatus mantarları 1 gün ön soğutmaya tabi tutulmuştur. Aynı olgunluğa sahip mantarlar 3 ayrı gruba ayrılmış, birinci grup örnekler kontrol grubu olarak sadece saf suya, ikinci grup örnekler 0.5 mM, üçüncü grup örnekler ise 1 mM dozundaki MeJA çözeltisine 2 dakika süreyle daldırılmıştır. Mantarlar köpük tabak içerisinde alınıp streç film ve LifePack MAP ile kaplanarak 4ºC sıcaklık ve %90-95 oransal nem içeren soğuk hava deposunda muhafaza edilmiştir. Araştırma sonucunda P. ostrµeatus mantarı 4°C’de 14 gün boyunca başarılı bir şekilde depolanabilmiştir. Ambalaj içi gaz bileşimlerinden oksijen ve solunum hızı üzerine streç film etkili olurken; ağırlık kaybı, TEA, L*, croma, hue, etilen ve ambalaj içi gaz bileşenlerinden karbondioksit miktarı bakımından ise LifePack MAP etkili bulunmuştur. MeJA’ın P. ostreatus mantarlarında hasat sonrası kalite ve muhafaza ömrüne önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.Keywords
Mantar, hasat sonrası uygulamaları, kalite ve fizikokimyasal özellikler

Abstract

In this study, the effects of different modified atmosphere packaging (MAP) and Methyl Jasmonate (MeJA) on postharvest quality and storage life of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) species were investigated. P. ostreatus produced in the mushroom production facilities of Van Yuzuncu Yil University Mushroom Research Center were subjected to 1 day pre-cooling. The mushrooms with the same maturity were divided into 3 separate groups, while the first group samples were immersed only in distilled water as the control group, the second group samples were immersed in 0.5 mM MeJA and the third group samples in a 1.0 mM dose of MeJA solution for 2 minutes. The mushrooms were taken in a foam plate and covered with stretch film and LifePack MAP and stored in a cold store with 4ºC temperature and 90-95% relative humidity. At the end of the study, P. ostreatus was successfully stored at 4 ° C for 14 days. While the stretch film was effective on oxygen, one of the gas compositions in the package, and respiration rate; LifePack MAP was found to be effective in weight loss, TA, L *, croma, hue, ethylene and carbon dioxide, one of the gas components. It was observed that MeJA had significant effects on post-harvest quality and storage life in P. ostreatusKeywords
Mushroom, post-harvest applications, quality and physicochemical properties

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri