EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAZI SATUREJA L. TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN HYPERA POSTICA (GYLLENHAL, 1813) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ERGİNLERİ ÜZERİNDE İNSEKTİSİDAL ETKİLERİ
( )

Author : Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK  Memiş KESDEK, Şaban KORDALİ, Celalettin GÖZÜAÇIK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5
Page :
Cite : Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK Memiş KESDEK, Şaban KORDALİ, Celalettin GÖZÜAÇIK, (2018). BAZI SATUREJA L. TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN HYPERA POSTICA (GYLLENHAL, 1813) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ERGİNLERİ ÜZERİNDE İNSEKTİSİDAL ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 5, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, 2016-2017 yılları arasında Iğdır ili Çalpala Köyü’ndeki yonca tarlalarında önemli derecede ekonomik zarara yol açan yonca hortumlu böceği (Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae))'nın erginlerine karşı, Satureja hortensis L., S. montana L., S. spicigera L. ve S. thymbra L. (Lamiaceae) bitkilerinden elde edilen uçucu yağların insektisidal etkilerini belirlemek amacıyla laboratuvar şartlarında (25±1 °C, %60±5 orantılı nem ve 14:10 aydınlık:karanlık) yürütülmüştür. Bu uçucu yağların toksisitelerini test etmek için her bir petriye (9 × 1,5 cm) 15’er adet ergin birey konulmuş ve üzerlerine her bir dozda (5, 10 ve 20 µL/petri) uçucu yağlar püskürtülmüştür. Daha sonra, her petri kabına erginlerin beslenmesi için yeterli miktarda taze yonca (Medicago sativa L.) yaprağı ilave edilmiştir. Petrilerin kapağı kapatılarak etrafı parafilm ile sarılmıştır. Kontrol olarak steril su+etanol ve pozitif kontrol olarak ise ticari insektisit olan Malathion kullanılmıştır. Tüm testler 3’er kez tekrarlanmıştır. Uygulamanın 24, 48, 72 ve 96 saatler sonrasında ergin ölümleri kaydedilmiştir. Ölüm oranları %4.44 ile 100 arasında farklı oranlarda saptanmıştır. En yüksek ölüm oranları (%48.8’den %100’e kadar) S. hortensis’in uçucu yağının 20 µL/petri dozunda, en düşük ölüm oranları ise (%4.44’den %62.20’e kadar) S. spicera’nın 5 µL/petri dozunda tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, S. hortensis ve S. thymbra uçucu yağlarının H. postica’nın erginlerine karşı daha etkili oldukları, S. montana ve S. spicigera’nın uçucu yağlarının ise daha düşük etki gösterdiği belirlenmiştir. Test edilen uçucu yağların, yonca hortumlu böceği erginleri üzerinde insektisidal etkiye sahip oldukları ve bu zararlının mücadelesinde kullanılabilecekleri tespit edilmiştir.Keywords
Hypera postica, Satureja, Uçucu yağ, Ölüm oranı

Abstract

This study was carried out in order to investigate the insecticidal effects of Satureja hortensis L., S. montana L., S. spicigera L. and S. thymbra L. (Lamiaceae) against alfalfa weevil (Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae)) causing economic damages in alfalfa fields of Çalpala village belonging to center in Igdir province under laboratory conditions (25±1°C, 60±5% RH and 14:10 L:D) between the years of 2016 and 2017. To test the toxicities of these essential oils on alfalfa weevil, H. postica adults, 15 adult individuals were placed to Petri dishes (9 × 1.5 cm deep) and each dose essential oil (5, 10 and 20 µL/petri) was sprayed on adults. After that, enough amounts fresh alfalfa leaves of Medicago sativa L. were added for feeding of the adult insects. Petri dishes were wrapped with parafilm paper by covering with a lid. The sterile water+etanol as control and Malathion, a commercial insecticide as positive control were used. All the tests were made in triplicate. At 24th, 48th, 72nd and 96th hrs of the treatment, mortalities of the adults were recorded. The mortality rates were established to be variable ranging from 4.44 to 100%. While the highest mortality rates (from 48.8% to 100%) were determined in the 20 µL/petri dose of S. hortensis essential oil, the lowest mortality rates (between 4.44% and 62.20%) were in the 5 µL/petri dose of S. spicera essential oil. According to the results, it was determined that S. hortensis and S. thymbra essential oils have higher mortality effect, but S. montana and S. spicigera essential oils have lower effect. It has been determined that the tested essential oils have insecticidal activity on the insects of the alfalfa horticulture and can be used in the fight against this harmful insecticide.Keywords
Hypera postica, Satureja, Essential oil, Mortality rate

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri