EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENGER (GUNDELİA TOURNEFORTİİ) YAPRAĞI İLE GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL(AGNP) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL UYGULAMALARI
(Synthesis, Characterization and Antimicrobial Applications of Silver Nanoparticles (AgNPs) with Kenger (Gundelia Tournefortii) Leaf )

Author : Mehmet Fırat BARAN  Adil KOÇ, Serhat UZAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5
Page :
Cite : Mehmet Fırat BARAN Adil KOÇ, Serhat UZAN, (2018). KENGER (GUNDELİA TOURNEFORTİİ) YAPRAĞI İLE GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL(AGNP) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL UYGULAMALARI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 5, p. . Doi: .
    


Summary

Nanopartikül sentezinde, çevre dostu ve ekonomik olması sebebiyle, biyolojik yöntemle sentezin her geçen gün önemi artırmaktadır. Bu çalışma atık durumundaki kenger (Gundelia tournefortii) bitkisel kaynakla gümüş nanopartiküller (AgNP’ler) sentezlenmiştir. Elde edilen AgNPs’lerin karekterizasyonu ultraviyole ve görünür ışık absorpsiyon spektrofotometresi (UV-vis), termogravimetrik ve difarensiyel termal analiz (TGA-DTA), taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-ışını kırınımı (XRD) ve enerji dağılımlı X-ışını (EDAX) analizleri ile ortaya konulmuştur. 18.17 nm boyutlarında küresel görünümlü AgNP’ler gözlemlenmiştir. Sentezlenen bu nanopartiküller gram pozitif Staphylococcus aureus, gram negatif Escherichia coli bakterileri ve Candida albicans mayası üstünde güçlü etki göstermiştir. S. aureus, E. coli, ve C. albicans için minimum inhibisyon konsantrasyonları sırası ile 0.183, 0.0115 ve 0.367 mg/mL olduğu saptanmıştır.Keywords
Kenger yaprağı, AgNP’ler, Antimikrobiyal etki.

Abstract

Since nanoparticle synthesis is environmentally friendly and economical, synthesis by biological methods is increasing day by day. In the present study, silver nanoparticles (AgNPs) were synthesized with plant source (Gundelia tournefortii) in waste state. The characterization of the obtained AgNPs is characterized by ultraviolet and visible light absorption spectroscopy (UV-vis), thermogravimetric and differential thermal analysis (TGA-DTA), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X- EDX) analysis. 18.17 nm spherical AgNPs were observed. These synthesized nanoparticles had a strong effect on gram-positive Staphylococcus aureus, gram-negative Escherichia coli bacteria, and Candida albicans yeast. The minimum inhibitory concentrations for S. aureus, E. coli, and C. albicans were 0.183, 0.0115 and 0.367 respectively. mg / mL has been determined.Keywords
Gundelia tournefortii leaf, AgNPs, Antimicrobial effect.

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri