EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADAKI RÜZGAR ENERJISININ GÜCÜNE GENEL BIR BAKIŞ
(An overview of the power of wind energy in the world )

Author : Burak YILDIRIM  Mahmut Temel ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2
Page :
Cite : Burak YILDIRIM Mahmut Temel ÖZDEMİR, (2018). DÜNYADAKI RÜZGAR ENERJISININ GÜCÜNE GENEL BIR BAKIŞ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 2, p. . Doi: .
    


Summary

Geleneksel fosil yakıtların eksikliği ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi artan çevresel kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi önemli ölçüde artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, yenilenebilir enerjinin artan kullanımı için yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Rüzgar üretimi, güçlü rüzgar kaynaklarına sahip devletlerde yenilenebilir enerji profiline odaklanan bir tür yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi için dünyadaki mevcut değerleri hakkında genel bilgi vermeye çalışılmıştır. Bu amaçla, bu çalışmada verilen bazı veriler şunlardır. 2010-2017 dönemi için küresel toplam rüzgar kurulu güç kapasitesi verilmiştir. 2017 yılı sonunda en yüksek toplam ve yıllık kurulu rüzgar kapasitesine sahip ilk 10 ülke gösterilmiştir. Ayrıca 2010-2017 yılları için bölgelere göre rüzgar kurulu güç oranları ayrıntılı olarak verilmiştir. Dünyada rüzgar üretiminde gün geçtikçe kurulu güç oranı artan deniz üstü rüzgar santrallerinin 2017 yılı için kurulu kapasiteleri verilmiştir. Son olarak, 2011-2017 yılları için açık deniz rüzgar santrallerinin toplam kurulu güç kapasiteleri verilmiştir.Keywords
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Rüzgar Kapasitesi, Deniz Üstü Rüzgar Kapasitesi.

Abstract

Because of increasing environmental concerns, such as the lack of traditional fossil fuels and carbon emissions reduction, energy production from renewable energy sources is increasing considerably. In the United States and Europe, legislative regulations for the increased use of renewable energy have come into force. Wind generation is a kind of renewable energy source that focuses on the renewable energy profile in states with strong wind resources. In this study, electricity generation based on wind energy was tried to give general information about available values in the world. For this purpose, we can list some data given in this study as follows. The global cumulative installed wind capacity for the period 2010-2017 was first given. The top 10 countries with the highest cumulative and annual installed wind capacity in the market at the end of 2017 have been shown. In addition, wind power rates according to region are given in detail for the years 2010-2017. Offshore wind power plants, which increase the rate of worldwide wind production day by day, showed installed capacity for the year 2017. Finally, the offshore wind power plants were given cumulative installed capacity for the years 2011-2017.Keywords
Renewable Energy Sources, Wind Capacity, Offshore Wind Capacity.

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri