EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KEDİ VE KÖPEKLERDE REPRODÜKSİYONUN BASKILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR
( )

Author : Saadet BELHAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5
Page :
Cite : Saadet BELHAN , (2018). KEDİ VE KÖPEKLERDE REPRODÜKSİYONUN BASKILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 5, p. . Doi: .
    


Summary

Kedi ve köpek, birçok insanın sosyal yaşantılarının vazgeçilmez birer parçasıdır. Ancak bu hayvanların östrus sırasındaki hırçın davranışları ve bir batında fazla sayıda yavru doğurmaları, özellikle bu yavruların başıboş kalmaları ile toplum sağlığı risk altında kalabilir. Bu nedenle kedi ve köpek sahiplerinin hem kendi rahatı, hem de aynı yaşam alanlarını paylaştıkları hayvanlarının yaşam kalitesi için reprodüksiyonun baskılanması yoluna gidilmektedir. Bu baskılanma cerrahi operasyonlarla (ovaryohisterektomi, ovaryektomi v.s.) kalıcı olabildiği gibi, bir takım hormanal ve kimyasal uygulamalarla geri dönüşümlü olabilir. Melengesterol acetata (MGA), megestrol acetata (MA), medroxyprogesteron acetata (MPA), proligestone (PR) gibi progesteron analogları; deslorelin, buserelin, nafarelin gibi GnRH agonistleri; antide, acyline gibi GnRH antagonistleri; GnRH, FSH, LH hormonlarına yönelik geliştirilen antifertilite aşıları; PG’ler; bir androjen olan mibeleron; anti androjen olan tamoksifen sitrat; mifepriston, aglepriston gibi anti progesteronlar; bromokriptin, cabergoline gibi dopamin agonistleri ve kortizon bu alanda amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır. Hormonal uygulamalar ile puberte geciktirilebilir, östrus belirtileri düzenli olarak ertelenebilir, başlamış olan östrus yatıştırılabilir, implantasyon engellenebilir ve gebelikler sonlandırılabilir.Keywords
Kedi, köpek, reprodüksiyonun baskılanması

Abstract

Cats and dogs are an indispensable part of the social lives of several people. However, due to the aggressive behavior during estrus and the fact that they give birth to a large number of puppies in a dingle generation, leading to an increasing number of stray animals, could endanger public health. Thus, it is necessary to inhibit the reproduction of the cats and dogs both for the comfort of their owners and the quality of life of the animals. This inhibition may be permanent through surgical operations (ovariohysterectomy, ovariectomy, etc.), and may be reversible by conducting certain hormonal and chemical applications. Progesterone analogs such as melengesterol acetata (MGA), megestrol acetata (MA), medroxyprogesterone acetata (MPA), proligestone (PR); GnRH agonists such as deslorelin, buserelin, nafarelin; GnRH antagonists such as antide, acyline; antifertility vaccines developed against GnRH, FSH, LH hormones; PGs; mibeleron which is an androgen; tamoxifen citrate, which is an anti-androgen; anti-progesterones such as mifepristone, aglepriston; dopamine agonists such as bromocriptine, cabergoline, and cortisone are used in this field. Hormonal treatments could lag the puberty, could delay estrus symptoms regularly, could relieve the estrus, could prevent implantation, and could terminate the pregnancies.Keywords
Cats, dogs, inhibition of reproduction

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri