EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEKRARLAYAN DÜŞÜKLÜ HASTALARDA PIHTILAŞMA GENLERİ MUTASYONLARI
(THROMBOPHILIC GENE MUTATIONS IN PATIENTS WITH RECURRENT PREGNANCY LOSS )

Author : Serdar YÜKSEL,  Özgür EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5
Page :
Cite : Serdar YÜKSEL, Özgür EROĞLU, (2018). TEKRARLAYAN DÜŞÜKLÜ HASTALARDA PIHTILAŞMA GENLERİ MUTASYONLARI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 5, p. . Doi: .
    


Summary

Giriş: Tekrarlayan gebelik kaybının (RPL) çok farklı sebepleri olmakla birlikte bunlardan bir kısmıda pıhtılaşma sorunları ile ilgilidir. Bu noktada pıhtılaşma mekanizmasında rol alan protein ve enzimleri sentezleten FV LEIDEN, FVR 2, FXIII, ß-FIBRINOGEN, PROTROMBIN, PAI 1, HPA 1, MT 677, MT 1298, ACE, APO E ve APO B genlerindeki belirtilen mutasyonlar mekanizmayı etkileyeceği için oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışmada tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan hastalarda FV LEIDEN, FVR 2, FXIII, ß-FIBRINOGEN, PROTROMBIN, PAI 1, HPA 1, MT 677, MT 1298, ACE, APO E ve APO B mutasyonlarını araştıran güncel makalelerin bulgularını birleştirip, kendi gözlemlerimizle mukayese ederek, mevcut veriler ışığında ortak bir sonuca ulaşmak hedeflendi. Gereç ve yöntem: Tekrarlayan düşüklü hastalarda pıhtılaşma faktörlerini belirleyen genlerdeki mutasyonları konu alan bilimsel makaleler tarandı, sonuçları özetlenerek tablo halinde sunuldu. Ayrıca pıhtılaşma ile ilgili mutasyonların diğer hastalıklarla olan ilişkileri de belirtildi. Bulgular: Tekrarlayan düşüklü hastalarla ilgili çalışmaların % 45?inde FV LEIDEN, %31‘inde PROTROMBIN , % 89’unde FXIII , %29’unda ß-FIBRINOGEN, % 75’inde PAI 1, % 44’ünde MT 677 ve % 33’ünde MT 1298 mutasyonuna rastlandı. Sonuç: FV LEIDEN, FVR 2, MT 677, FXIII ve ß-FIBRINOGEN mutasyonları dünyanın farklı bölgelerinde tekrarlayan düşüklü hastalarda gözlenenler ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda, RPL'li hastalarda RPL'nin nedenini açıklığa kavuşturmak için bu pıhtılaşma faktörlerini özellikle izlemek yararlı olabilir.Keywords
Habitüel Abortus, Trombofili, Factor V, Protrombin....

Abstract

Background: Recurrent pregnancy loss (RPL) is caused by different factors, including genetics and thrombophilia. FV LEIDEN, FVR 2, FXIII, ß-FIBRINOGEN , PROTROMBIN, PAI 1, HPA 1, MT 677, MT 1298, ACE, APO E, and APO B have been identified linking to hereditary thrombophilia. Objective: In this study, the effect of 12 factors, FV LEIDEN, FVR 2, FXIII, ß-FIBRINOGEN , PROTROMBIN, PAI 1, HPA 1, MT 677, MT 1298, ACE, APO E, and APO B are statistically evaluated in RPL patients data from recent articles. Materials and methods: In patients with recurrent miscarriage, the polymorphisms in which clotting factor genes were statistically analyzed. In addition, were discussed coagulation genes which relation to other diseases. Results: According to the studies related to this subject, FV LEIDEN (45%), PROTROMBIN (31%), FXIII (89%), ß-FIBRINOGEN (29%), PAI 1 (75%), MT 677 (44%) and MT 1298 (33%) were related to the abortions. Conclusion: Most commonly encounter mutations FV LEIDEN, FVR 2, MT 677, FXIII and ß- FIBRINOGEN genes similarly between country of the world. In this context, it may be useful in patients with RPL to monitor the clotting factors in order to clarify the cause of RPL.Keywords
Habitual Abortion, Trombophylia, Factor V...

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri