EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DELAYED OR MISSED FOREIGN BODY ASPIRATIONS IN CHILDREN
( )

Author : Alper AVCI  Serdar ONAT, Refik ULKU, Tahir Sevval EREN, Cemal OZCELIK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 6
Page :
Cite : Alper AVCI Serdar ONAT, Refik ULKU, Tahir Sevval EREN, Cemal OZCELIK, (2018). DELAYED OR MISSED FOREIGN BODY ASPIRATIONS IN CHILDREN. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 6, p. . Doi: .
    


Summary

Giriş: Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) çocukluk çağında hayatı tehtit eden ve sık görülen bir problemdir. Mortalite, morbidite ve ciddi komplikasyonların önlenmesi için erken tanı ve tedavi gereklidir. Atlanmış veya gecikmiş YCA tanısı, semptomatik süreyi uzatacak ve komplikasyon oranlarını artıracaktır. Metod: Retrospektif olarak atlanmış veya gecikmiş olarak tanısı konmuş olan 148 yabancı cisim aspirasyonlu çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, semptom süresi, ilk semptomlar, aspirasyon için danışılmadan önceki tanılar ve uygulanmış olan tedaviler, YCA’dan şüphelendiren nedenler, yabancı cisimlerin trakeobronşial ağaçtaki yerleşimyerleri, yabancı cisimlerin tipleri ve hastaların hastane yatış süreleri kayıt altına alındı. Sonuçlar: Çalışma süresince 884 çocuk hastaya YCA ön tanısı ile rijid bronkoskopi uygulandı. Bu hastaların 247 tanesi atlanmış veya gecikmiş (7 gün ve fazlası) YCA ön tanılı idi. Bu hastaların 148 tanesinde YCA tespit edildi ve yabancı cisim çıkarıldı. Erkek/Kız oranı 1.3/1 idi. En sık konulan ilk tanı kronik olmayan parankimal akciğer enfeksiyonu idi. Cocukların en sık semptomları öksürük idi. Bu 148 YCA ’ın en sık yerleşimyeri %58 ile sağ bronşial ağaç idi. Bu hastaların %79’da yabancı cisim organic kökenli idi. En sık görülen yabancı cisim ay çekirdeği içi ve/veya kabuğu idi. Son Söz: Çocukluk çağında, tekrar eden kronik solunum yolları semptomları olan hastalarda anamnezin negatif olması, fizik muayenin ve radyolojinin pozitif olmaması durumun da dahi YCA irdelenmelidir. En ufak şüphede dahi toraks BT veya fiberoptik bronkoskopi ile tanı konulmaya çalışılmalıdır. Yabancı cismin çıkarılmasında halen rijid bronkoskopi daha üstün görülmektedir.Keywords
Yabancı cisim, Aspirasyon, Rijid Bronkoskopi, Gecikmiş Tanılı

Abstract

Background: Foreign body aspiration (FBA) is a life-threatening and common problem in children that requires early diagnosis and treatment to reduce serious complications, morbidity and fatal consequences. Missed or delayed diagnosis of FBA which increases the length of symptomatic period, and the rate of complications. Methods: We retrospectively reviewed the records of 148 missed or delayed diagnosed FBA children patients. Age and gender of the patients, duration of symptoms, initial medical diagnosis and treatments before referral, reasons for suspected FBA diagnosis, location and type of foreign bodies and hospital stay time were recorded. Results: During the study period 884 children underwent rigid bronchoscopy for suspected FBA. 247 of them were referred for suspected missed or delayed (7 or more days) FBA and 148 cases of missed or delayed FBA were identified. Male to female ratio was 1.3:1. The most common previous diagnosis was non chronic pulmonary parenchymal infectious. The most common presenting symptoms were cough. Of the 148 FBs, 58% were located in the right bronchial tree. In the 79% of the patients, FBs were organic. Most common seen FBs were sunflower seeds and it’s shells.Keywords
Foreign Body, Aspiration, Rigid Bronchoscopy, Delayed-Missed Diagnosed

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri