EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özgür EROĞLU, Selçuk YÜKSEL
(DECİSİON PROCESS İN SCİENTİFİC RESEARCH, AND BAYES' THEOREM )

Author : Serdar YÜKSEL  Özgür EROĞLU, Selçuk YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 6
Page :
Cite : Serdar YÜKSEL Özgür EROĞLU, Selçuk YÜKSEL, (2018). Özgür EROĞLU, Selçuk YÜKSEL. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 6, p. . Doi: .
    


Summary

Bayes teoremi bilimsel araştırmalarda ve özellikle de hastanın durumunu netleştirmede karar süreci oldukça önemlidir. Çoğu durumda hastaya doğru tanıyı koymak için yeterli tıbbi veri bulunmamaktadır. Böyle durumlarda hekim geçmiş deneyimlerinden, hastalıklar ile ilgili olasılıklardan, tıbbi kayıtlardan yararlanarak karar vermek durumunda kalır. Çoğu zaman sistematik bir çalışma içermeyen bu süreçte önseziler, geçmiş deneyimler yardımcı olur. Karar aşamasında ne sade olasılıkları kullanmak nede önseziler ve geçmiş deneyimlere dayanmak kendi başlarına yeterli değildir. Bayes teoremi karar vermenin zorlaştığı, yeterli verilerin bulunmadığı durumlarda koşullu olasılıkları kullanarak, araştırmacıyı gerçeğe daha da yaklaştırmaktadır. Bu anlamda gelişmiş bir olasılık yöntemi olan Bayes teoremi olasılık içeren bütün alanlarda kullanılabilir. Bu çalışmada örnek uygulamaları ile Bayes teoreminin test duyarlılıklarının hesaplanmasında, yetersiz veri olan durumlarda hastalık teşhisinde, Bayes ağlarının hastalık hakkında karar vermede nasıl kullanılacağına değinildi. Elde edilen olasılık sonuçlarının kaba olasılık sonuçlarından oldukça farklı olduğunu, çoğu araştırmada kullanılan bu yöntemin karar sürecinde faydalı olduğunu ayrıca doğru karar vermenin işgücü ve zaman kaybının önüne geçeceğini düşünüyoruz.Keywords
Bayes teorimi, olasılık, karar algoritmaları, yapay sinir ağları

Abstract

In scientific research and especially in clarifying the patient's situation, the decision process is very important. In most cases, there is not enough medical data to provide the patient with the correct diagnosis. In such cases, the physician has to decide by taking advantage of his / her past experiences, illnesses and medical records. In this process, which often does not involve a systematic study, hindsight helps past experiences. It is not enough to rely solely on hardships and past experiences on what to do in the decision-making process. Bayes' theorem makes the researcher more realistic by using conditional probabilities in cases where it is difficult to make decisions and where there is not enough data. In this sense, Bayes' theorem, which is an advanced method of probability, can be used in all areas with probability. In this study, it was discussed how to use the Bayes 'theorem to determine the test sensitivities of the Bayes' theorem, and to use the Bayesian networks to decide on the disease. We think that the probability results obtained are quite different from the rough probability results,and that this method used in most studies is beneficial in the decision process, and that making the right decision will prevent the loss of labor and time.Keywords
Bayes theory, probability, decision algorithms, artificial neural networks

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri